Byplan

Vil legge utenriksfergene til Kongshavn

I dag har DFDS og Color Line hver sin terminal. Men hva er best for byen? Dette er Plan- og bygningsetatens anbefaling.

Utredningen om fremtidens fergeterminalstruktur har vært ute på en omfattende høringsrunde. Nå er den klar.

Tre steder og seks alternativer er vurdert:

  • Videreføring av dagens situasjon med delt terminal på Vippetangen og Hjortnes
  • En samlet terminal på Hjortnes, Vippetangen eller Kongshavn
  • En delt terminal med én fergekai på både Hjortnes og Kongshavn eller på Vippetangen og Kongshavn

Alternativene har ulike konsekvenser for byen, havna, miljøet, naturen, og økonomien og næringslivet. Felles for alle alternativene er å skape rom for byutvikling og effektivisere havne- og terminaldriften i Oslo.

Anbefaler én samlet terminal

Plan-og bygningsetaten anbefaler de tre alternativene som samler dagens to terminaler. Stein Kolstø, direktør for fjordbyenheten i Plan- og bygningsetaten, mener at en samlet terminal vil spare areal og gi positive synergieffekter.

– Ved å samle utenriksfergene på en felles terminal, vil vi frigjøre mye plass og samle skipstrafikken slik at den blir mer forutsigbar og oversiktlig. Denne løsningen vil også utgjøre et sterkere kollektivknutepunkt, og ikke minst oppnås sambruksfordeler mellom rederiene, forteller han.


Fergene til Kongshavn åpner de største mulighetene for byutvikling i Fjordbyen og Oslo sentrum

Stein Kolstø, direktør for fjordbyenheten i Plan- og bygningsetaten.

Etter noen tiår med utvikling av Fjordbyen vet vi nå atskillig mer om hvordan folk i Oslo bruker sentrumsområdene ved fjorden. Vi undersøkte dette for fem år siden og har gjort en ny undersøkelse i år, og tendensen er klar: Folk kjenner og liker Fjordbyen bedre, bruker den mer, og bruker sjøen betydelig mer til rekreasjon. Det er rekreasjon, kultur og publikumstilbud som først og fremst trekker folk fra hele Oslo hit. Fjordbyens parker, strender, havnepromenade og offentlige rom blir i større grad brukt til opphold, samvær og aktivitet. Det betyr økt livskvalitet for mange.

Stein Kolstø
Stein Kolstø i Plan- og bygningsetaten mener en samlet fergeterminal frigjør mer plass til utvikling av Fjordbyen.
Foto: Henrik Pettersen Sunde

En sak av stor betydning for fremtiden

Dette er et stort og spennende utredningsarbeid, som vil gi bystyret et godt grunnlag for et valg om fergenes plassering i Oslo. Hva som velges, vil ha stor betydning for byens utvikling langt inn i fremtiden, og det innebærer avveining av flere forhold som står mot hverandre.

– Med dette grunnlaget kan det tas et velbegrunnet politisk valg, sier avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Hanne Sophie Solhaug.

– Vi anbefaler en samlet terminal på Vippetangen, sier fungerende eiendomsdirektør Espen Dag Rydland i Oslo Havn KF.

– Da kan terminalen på Vippetangen innlemmes i byen og vil ikke berøre havnearealene på Kongshavn. Det åpner samtidig for byutvikling på Hjortnes med alle de positive effektene det har.

Kongshavn
En samlet fergeterminal På Kongshavn byr på de største mulighetene for byutvikling, mener Plan- og bygningsetaten.
Foto: Patrick dronetjenester for Oslo Havn

Kongshavn øverst på ønskelisten

Plan- og bygningsetaten mener at Kongshavn er den beste plasseringen av en felles fergeterminal.

Kongshavn er Havnepromenadens østligste punkt. En samlet fergeterminal her byr på de største mulighetene for byutvikling med et stort antall boliger og arealer til næring og arbeidsplasser, rekreasjon og kulturformål på både Hjortnes og Vippetangen, mener Plan- og bygningsetaten.

Les også pressemeldingen fra Oslo havn og Plan- og bygningsetaten

Byutvikling i sentrumsnære områder reduserer klimagassutslipp fra beboere og arbeidstakere, fordi de bruker mer miljøvennlig transport, de forbruker mindre areal, og mindre energi enn bosatt og sysselsatte i mer perifere strøk. Etaten fremholder at miljøsituasjonen i Oslofjorden er vanskelig for livet i sjøen, og at ved å frigjøre arealer som i dag brukes til fergekaier, så kan det gjennomføres tiltak for å tilføre mer natur, både i sjø og på land.

Selv med samlet fergeterminal på Kongshavn vil det være 77 mål igjen som reserveareal for å kunne øke godsvolumene over Sydhavna i fremtiden. Dette er et betydelig areal, det tilsvarer omtrent ti fotballbaner.

– Denne løsningen vil rett og slett modernisere Oslo, sier Kolstø.

Tre alternativer
Hjortnes, Vippetangen og Kongshavn har vært de tre stedene som har blitt utredet.
Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten / Cowi

Vippetangen er nest beste alternativ

Plan- og bygningsetaten mener at en samlet terminal på Vippetangen er det nest beste alternativet og det vil oppnå flere av de tilsvarende målene som med Kongshavnalternativet. Men det er en vesentlig forskjell:

– Det er usikkert i hvilken grad en samlet terminal på Vippetangen kan bli en byintegrert terminal med attraktive byrom og varierte publikumsfunksjoner, mener Kolstø.

Plan- og bygningsetaten vurderer en samlet fergeterminal på Hjortnes som det svakeste av de tre anbefalte alternativene.

– Grunnen til dette er at Hjortnes ikke gir noe boligpotensial, at det øker forurensing og støy for de boligene som allerede er planlagt der, og at gjennomføringsøkonomien er svakere enn de andre samlede alternativene.

Vippetangen Foto
En samlet terminal på Vippetangen er det nest beste alternativet, mener Plan- og bygningsetaten.
Foto: Motion Air for Oslo Havn

Fraråder dagens løsning

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke å videreføre dagens løsning med terminal både på Hjortnes og Vippetangen.

– I en liten og voksende by som Oslo har vi ikke råd til å sløse med arealer. Her må vi skape plass til folk og byutvikling, sier Kolstø.

Her kan du lese mer om utenriksfergeutredningen

Han mener dagens løsning ikke bidrar til utvikling av Fjordbyen. Av de gjenværende alternativene rangerer Plan- og bygningsetaten alternativet med delt terminal på Vippetangen og Kongshavn som bedre enn alternativet på Hjortnes og Kongshavn.

– Det utløser boligpotensialet og har god gjennomføringsøkonomi. Vi står likevel fast ved at en samlet terminal på Kongshavn er det beste alternativet, det lar seg gjennomføre både havneteknisk og økonomisk, presiserer Kolstø.

Vippetangen

Hvor skal fergene ligge?

Danskebåten og Kiel-fergen er populære reisetilbud. Men hvor bør skipene legge til kai? En fersk utredning opererer med hele seks alternativer – alle med plusser og minuser.

Ormsund-kaia

Ormsund: Ja til havn – nei til industri

Hvordan drive en effektiv havn nær skole og boliger? Mange på Ormsund ønsker havnen vekk, men den vil bestå. Nattestengt og med strenge miljøkrav – ifølge et nytt planforslag.

Bjørvika sjøbad

Nå er det vannets tur

Flere badesteder, et flytende sjøbad, 200 meters «rekreasjonsbelte» og bedre vannkvalitet er blant ønskene i en ny mulighetsstudie.Publisert: 03. Mars 2022

Les også disse sakene