Byplan

31 påmeldte til arkitekturprisen

Det er i år kommet inn 31 forslag til hvem som skal få Oslo bys arkitekturpris.

Som vanlig er det en stor variasjon i prosjektene, både når det gjelder form, omfang og hvor i byen de ligger.

– Det er en rekke restaureringsprosjekter på listen, sier Tanja Lie, leder for Rådet for byarkitektur. – Bygninger fra første halvdel av 1800-tallet fram til vårt eget århundre har blitt restaurert, kanskje er de inspirert av fjorårets vinner, Pressens hus.

Se de 31 påmeldte her
Tanja Lie
Tanja Lie er leder av rådet for byarkitektur. Det er rådet som nominerer vinner til arkitekturprisen.
Foto: Privat

Oslo har som mål er å redusere klimagassutslippene, og nybygg står for en stor del av utslippene.

– Antallet restaureringsprosjekter viser at byggebransjen er i ferd med å forstå hvor viktig det er å ta vare på eksisterende bygningsmasse for å nå målet om kutt i klimagassutslippene, sier Lie.

Mer enn en tredjedel av årets påmeldte prosjekter tar utgangspunkt i et eksisterende bygg eller byrom og rehabiliterer eller oppgraderer dette.

De 31 prosjektene er fordelt på fire prosjekttyper

  • 1 skole
  • 8 boligprosjekter
  • 16 prosjekter innenfor næring, kultur og kontor
  • 6 park- og byromsprosjekter

Antallet restaureringsprosjekter viser at byggebransjen er i ferd med å forstå hvor viktig det er å ta vare på eksisterende bygningsmasse

Tanja Lie, leder av rådet for byarkitektur

Dette utgjør litt flere næringsprosjekter og litt færre bolig- og utdanningsprosjekter enn i fjor, men det er naturlig med en viss variasjon. Cirka 40 prosent av prosjektene er oppført for det offentlige, mens det resterende er knyttet til private aktører.

– Geografisk er det en noe høyere tetthet av prosjekter innenfor ring 3 enn tidligere år. Selv om det er flest prosjekter i bydelene Sentrum, Gamle Oslo og Frogner, så er det fortsatt en god geografisk spredning, sier Kjell Henning Thon som er sekretariatsleder for prisen i Plan og bygningsetaten.

Utdeling av Oslo bys arkitekturpris 2022
Prisen blir delt ut i et høytidlig arrangement i Oslo rådhus. Bildet er fra fjorårets utdeling.
Foto: Sturlason/Oslo kommune

Den videre prosessen

Rådet for byarkitektur presenterer de påmeldte for byutviklingsutvalget i et seminar rett etter påske. Sammen blir de enige om hvilke prosjekter som det ønskes at skal befares.

Etter befaringen nominerer Rådet for byarkitektur en vinner og inntil to prosjekter for hedrende omtale til byutviklingsutvalget. Forslaget behandles i utvalget som leverer en videre innstilling til forretningsutvalget.

Prisen tildeles av forretningsutvalget, med utdeling ved Oslos ordfører torsdag 12.10.2023 i Rådhuset.

Prisen består av en plakett som skal festes på byggverket, diplomer til prisvinnerne, samt et beløp på kr 50 000,- til arkitekten.

Les mer om prisen

Riving av Dronningens gate 32

Gjenbruk er et av de viktigste klimatiltakene

Miley Cyrus kom inn på en wreckingball. Nå må vi unngå at byggebransjen følger hennes eksempel.

Pressens hus

– En ny verden bak det gamle

Slaget om årets arkitekturpris sto mellom et verdenskjent kunstmuseum, en barne- og ungdomsskole og en medieinstitusjon. I år ble Pressens Hus vinneren.

Kulturhuset 2 0

Bevaring og kultur – årets arkitekturvinner

I år som i fjor valgte juryen å trekke frem et allerede eksisterende bygg når den gjeveste prisen skulle deles ut.

FilerPublisert: 28. Mars 2023

Les også disse sakene