Byplan

Gjenbruk er et av de viktigste klimatiltakene

Miley Cyrus kom inn på en wreckingball. Nå må vi unngå at byggebransjen følger hennes eksempel.

– Et av de viktigste klimatiltakene i byggesektoren er å ikke rive og dermed beholde bygningene som allerede finnes. Vi har investert i materialene, og da bør vi sørge for lengst mulig levetid, sier Helene Egeland, klimakoordinator i Plan- og bygningsetaten.

I år er strategien «Framtidens forbruk – strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030» oppdatert. Klimakriteriene er valgt ut fordi de har stor betydning for at Oslo kan nå målet om nullutslipp innen 2030. I strategien settes krav til ombruk og gjenbruk:

  • Unngå riving av eksisterende bygninger
  • Gjenbruke teknisk infrastruktur, bygninger, bygningsmasse, bygningskomponenter og/eller byggematerialer
  • Benytte materialer med lave utslipp gjennom hele livsløpet, inkludert produksjon og transport
  • Benytte materialer med lang levetid, som vil tåle framtidige klimaendringer
  • Benytte materialer som er egnet for gjenbruk
  • Planlegge for framtidig fleksibilitet i bygg, og tilrettelegge for sambruk
Helene Egeland
– Jeg liker å besøke gamle bygninger, ta på veggene og kjenne det historiske suset. Byggene kan fortelle en historie, selv om funksjonen er endret, sier Helene Egeland
Foto: Andre Korsaksel

– Kan vi bevare bygget dersom det allerede står på tomten? Kanskje kan vi bruke det på nye måter? Dersom det er umulig, kan vi ta det fra hverandre og bruke bygningsmaterialet og infrastrukturen i et nytt prosjekt? spør Egeland.

Mange materialer produseres utenfor Oslos grenser. Ambisjonen er å redusere også disse indirekte klimagassutslippene.

– Men hvis heller ikke gjenbruk går, må vi bygge slik at bygget får lang levetid og kan brukes på nye måter i fremtiden. Det vi bygger, må tåle fleksibel bruk, sier Egeland.

Sirkulaer ressurssentral
På Økern bygges nå Europas største ombrukssentral for byggevarer. Målet er øke ombruk av materialer, gi bransjen en effektiv løsning for mellomlagring og gi enklere tilgang til brukte produkter og materialer for alle. Sentralen skal etter planen stå ferdig i 2022.
Foto: Futurebuilt

Ikke noe trendy greier

Kristian Ophaug-Vea er arkitekt og jobber med forbildeprosjekter i FutureBuilt. Han synes det er spennende å se at bransjen selv ønsker å bevare bygg. De siste årene er det flere som tenker seg om før de river.

– Ombruk handler om sunn fornuft. Noen prosjekter er storskala, eksepsjonelle og høyteknologiske, men ofte er det kjente teknikker. De fleste har et forhold til et stabbur eller en støl. Du kan være ganske sikker på at et slikt laftet bygg har vært flyttet minst én gang. De er byggesett, designet for ombruk.

– FutureBuilt høres kanskje trendy ut, men gjenbruk er egentlig bare det vi har gjort i alle år – og muligens glemt de siste 70 årene, sier Ophaug-Vea.

Han sier at mange arkitekter synes det er spennende å jobbe med gjenbruk og ombruk på denne måten. I tillegg til klimagevinsten er det en kreativ utfordring å ta vare på og videreutvikle det som allerede finnes.

Kristian Ophaug-Vea
– Nå ser vi at det begynner å bli skikkelig vanskelig å nå klimakravene uten å ha stor grad av gjenbruk, sier Kristian Ophaug-Vea.
Foto: Harald Skeie

Gjenbruk krever ryggrad

Både Helene Egeland og Kristian Ophaug-Vea blir motivert av å jobbe med klimavennlig byutvikling.

– Vi trener på hvordan vi kan jobbe for ombruk og gjenbruk på en god måte fremover. Det er viktig å komme tidlig inn i planleggingen. Utbyggerne ønsker å bidra, sier Egeland.

Det krever økonomisk og organisatorisk ryggrad å jobbe med gjenbruk og ombruk i byggeprosjekter.

– Nå tråkker de største aktørene i bransjen opp løypa, og så håper vi den lille familiebedriften som bygger tre eneboliger i året, kan lære av dem og følge etter, sier Ophaug-Vea.

Et eksempel er at da det skulle gjenbrukes tegl fra gamle Ruseløkka skole i den nye skolen, måtte teglen skrubbes for hånd. Da ble kostnadene store. Nå finnes bedrifter som maskinelt renser og klargjør tegl for gjenbruk.

  1. Reduser behovet. Den mest klimavennlige kvadratmeteren, bilen eller genseren er den du ikke behøver. Billig er den også!
  2. Ta vare på det du har. Vedlikehold, reparer, velg robust kvalitet som varer så ofte du kan, og velg løsninger som kan endres, flyttes eller brukes av andre når du ikke behøver det lenger.
  3. Gjenvinn og resirkuler. Om noe ikke kan ombrukes som det er, kan det kanskje bli til noe annet, eller i det minste kildesorteres og gjenvinnes.

Les mer

I Kristian Augusts gate 13 har Entra utviklet et bygg med opp mot 80 prosent kutt i utslipp på materialsiden, ikke minst på grunn av høy grad av ombruk.

– De har hentet hulldekkematerialer og stålbjelker fra donorbygg og gjort en kjempejobb med å få dette godkjent for ny bruk, sier Ophaug-Vea.

Skal man lykkes med et ombruksprosjekt, må lederne være fremsynte og jobbe bevisst med det fra starten. I tillegg må lovverk og systemer ikke bare være tilrettelagt for nyproduksjon. Hele bransjen, fra arkitekter, utbyggere, entreprenører, kommuner til Direktoratet for byggkvalitetet, jobber med dette nå.


Gjenbruk er egentlig bare det vi har gjort i alle år – og muligens glemt de siste 70 årene.

Kristian Ophaug-Vea, Futurebuilt

– Lenge var det slik at hvis du skulle få godkjent en stålbjelke, måtte den belastes til brudd. Det går jo an når du lager hundre bjelker på en fabrikk, men det går ikke hvis du har funnet fire bjelker og trenger alle, sier Ophaug-Vea.

Nye innstramminger fra EU pålegger bedrifter å vurdere klimaytelse og klimarisiko, hvis ikke risikerer de dyrere forsikring og vanskeligere lånefinansiering.

– Det må også de mest kommersielle utbyggere forholde seg til, sier Ophaug-Vea.

Ruseløkka skole
Da det skulle gjenbrukes tegl fra gamle Ruseløkka skole i den nye skolen, måtte teglen skrubbes for hånd. Nå finnes det bedrifter som maskinelt renser og klargjør tegl for gjenbruk.
Foto: Oslobygg KF / Ståle Felberg

Bruke hele verktøykassa

FutureBuilt har laget en dynamisk klimagassmetodikk hvor utslippsmålene fra Paris-avtalen er bakt inn. Jo nærmere vi kommer 2030, desto trangere blir utslippsbudsjettet.

– Nå ser vi at det begynner å bli skikkelig vanskelig å nå klimakravene uten å ha stor grad av gjenbruk. I tillegg til god kollektivdekning, lavt energiforbruk og lavutslippsmaterialer er man nødt til å ombruke for å kutte utslippene 80–90 prosent, sier Ophaug-Vea.

I utlysningen til utbygging av Grønlikaia ga HAV Eiendom en tydelig føring, og sirkularitet og ombruk går igjen i konkurranseforslagene.

– Dette er et godt eksempel på at utviklingen ikke bare skjer i etaten, men også hos utbyggere, arkitekter og konsulenter. Slik jobbet man ikke for 10–20 år siden. Det har skjedd mye, sier Egeland.

Og det trengs, for hvis Oslo skal nå klimamålet, må hele verktøykassa brukes.

– Med klimakriteriene kan vi snakke konkret om det som er viktig. Vi kan ta det opp tidlig, i oppstartsmøter, og vi kan kommunisere klima tydeligere utad, sier Egeland.

Skansen restaurant

Dette bør Oslo angre på

Hvilke feilgrep har vi gjort i arbeidet med å utvikle og bygge Oslo om til en moderne storby? Hva har vi, i de siste 50-100 årene, revet som burde fått stå? Vi har spurt tre profilerte «byeksperter».

Pressens hus

– En ny verden bak det gamle

Slaget om årets arkitekturpris sto mellom et verdenskjent kunstmuseum, en barne- og ungdomsskole og en medieinstitusjon. I år ble Pressens Hus vinneren.

Bånkallenga og Trondhemsveien

Gammel, sliten og spesiell

Det var et av Oslo-områdets populære møtesteder. I dag nærmest en rønne, kloss inntil Trondheimsveien. Men bevaring er ønsket, slik det er for mange såkalte Akergårder.Publisert: 30. November 2022

Les også disse sakene