Byplan

900 merknader til revidert småhusplan

Mange brukte muligheten til å gi kommentarer og innspill til forslaget til revidert småhusplan.

– Det kom inn mange verdifulle kommentarer og innspill til planforslaget, sier avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Hanne Sophie Solhaug. – Det er vi veldig fornøyde med.

Mandag 30. mai gikk høringsfristen ut for å komme med innspill og kommentarer til forslaget til en revisjon av småhusplanen. Da hadde planforslaget vært til offentlig ettersyn og på høring siden onsdag 6. april. Plan- og bygningsetaten er nå i full gang med å gå gjennom og vurdere alle merknadene. Så skal etaten bruke innspillene til å bearbeide planforslaget før det blir sendt over til politisk behandling. Da går forslaget først til byrådet.

– Vi planlegger å sende forslaget til byrådet innen utgangen av året, sier Solhaug.

Byrådet behandler forslaget og lager deretter en innstilling til byutviklingsutvalget. Når saken er ferdig behandlet i utvalget, blir den sendt videre til bystyret for avstemning og vedtak.


Vi planlegger å sende forslaget til byrådet innen utgangen av året.

Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten har ikke kontroll over tiden politikerne trenger for å behandle saken, men da byrådet bestilte denne revisjonen var det med en klar tanke om at ny småhusplan skal «bli vedtatt i inneværende bystyreperiode».

Fortettingsprosjekt Skibakkeveien
I Skibakkeveien på Korsvoll har det blitt ført opp flere nye hus innenfor småhusområdet.
Foto: Rolf rolid

Slik fordeler merknadene seg

Til sammen har vi registrert ca. 900 merknader. De fordeler seg omtrent slik:

  • Privatpersoner: ca. 800
  • Utbyggere, arkitekter og bransjeforeninger: ca. 50
  • Organisasjoner/lag/foreninger/frivillige: ca. 30
  • Kommunale etater, virksomheter og foretak: 9
  • Politiske partier: 5
  • Statlige instanser: 3
  • Bydeler: 3 (Mange av bydelene har fått utsatt høringsfrist, som fremdeles ikke har gått ut)

– Vi ser at noen av innspillene er sendt inn flere ganger, så her blir det en liten opprydding i tiden fremover, sier prosjektleder for arbeidet med revisjonen i avdeling for byutvikling, Sissel Belgen Jakobsen.

Fugleegg
På Sogn har svarttrosten lagt egg i en hul eik. Et av de viktigste tiltakene i revisjonen av småhusplanen er å skjerpe trevernet.
Foto: Rolf Rolid

211 merknader til varsling av midlertidig forbud

Det kom inn 211 merknader til varselet om at vi vurderte å innføre et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanområdet. Merknadene kom fra til sammen 198 privatpersoner, foretak og organisasjoner.

Plan- og bygningsetaten la ned midlertidig forbud mot tiltak 1. juni.

- Et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanområdet var helt nødvendig. Vi gjorde det for å sikre at verdiene som revisjonen av småhusplanen skal forsøke å bevare, ikke går tapt i løpet av tiden frem til en ny og revidert plan blir vedtatt, sier Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten.

- Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt, opplyser Høybach.

Du kan lese vedtaket om det midlertidige forbudet her.

Møte hotel 33
Det ble holdt to fysiske møter. Her presenterer Hanne Sophie Solhaug planen på Quality hotel 33 på Økern.
Foto: Harald Skeie

Åpne møter

Det har også vært gjennomført to fysiske møter og ett digitalt nettarrangement. Nettarrangementet viste presentasjonene om småhusplanen fra de åpne møtene, og det var anledning til å stille spørsmål i en chat i etterkant av presentasjonene.

Mandag 9. mai ble det holdt åpent informasjonsmøte om forslaget på Quality hotel 33 på Økern. Onsdag 11. mai var det møte på Meet konferansesenter på Ullevål stadion.

Fikk du ikke med deg den digitale presentasjonen som ble holdt torsdag 12. mai? Du kan se presentasjonen som ble vist i de åpne møtene her.

Amotveien Skjoldveien Korsvoll
I Åmotveien på Korsvoll føres det opp nye småhus.
Foto: Rolf Rolid

Følg med på hva som skjer i saken

– Vi opplever et stort engasjement for en revidert småhusplan og mange er veldig interessert i å følge med på hva som skjer i saken, sier Sissel Belgen Jakobsen.

– Vi oppfordrer alle interesserte til å benytte vår saksinnsynsløsning. Her kan du også abonnere på saken. Gjør du det, får du et varsel til din e-postadresse hver gang det er en bevegelse i saken. Registrér deg som abonnent ved å bruke grønn knapp merket «Bli abonnent».

Her kan du lese alle kommentarene og innspillene soom kom inn til forslaget til revidert småhusplan.

Småhusplanen Vollebekk

Medvirkning i småhusplanen

Småhusplanen omfatter nesten 29 000 eiendommer. For å få meningene til folk prøvde Plan- og bygningsetaten ut en ny medvirkningsmetode, bruk av borgerpanel.

Småhusplanen

Vil dempe fortettingen og ta vare på det grønne

Småhusplanen skal fornyes, og du inviteres til å komme med innspill.

Ammerud Amfi

Slik verner kommunen Oslos trær

Det står omtrent én million trær mellom markagrensen og Oslofjorden. Nå settes det krefter i sving for å beskytte dem.Publisert: 09. Juni 2022

Les også disse sakene