Byplan

Flytte eller bli: Økonomi og nærmiljø avgjør

Boligstørrelse og trygt nærmiljø betyr mest for barnefamilier som flytter. En ny undersøkelse viser hvorfor mange velger å flytte fra indre by – og hva som kan gjøres for å få flere til å bli.

Anijade Thilesen og barna, Alma (10) og Mille (8) bor i en leilighet på Etterstad og har ingen flytteplaner.

– Overhodet ingen!, sier Anijade. – Det var litt tilfeldig at det ble Etterstad, men det handler om Vålerenga som tidligere bosted og Almas skolegang. Så vi endte her, og det er vi veldig, veldig fornøyde med

Hun fremhever at det er trygt, rolig, grønt og godt som de viktigste trivselsfaktorene.

– Vi føler at vi bor i en stor park. Området er veldig barnevennlig. Her er mye grønt og bilfrie veier, barna kan løpe rundt. Det er mange andre barn her, kjempegode venner finnes rett i nærheten. Så vi blir boende.

Familien har nettopp byttet til en større leilighet i samme borettslag. 80 kvadratmeter betyr ett soverom til hver.

– Jeg har jo fulgt med på boligmarkedet, vi har bodd fire år i en tre-roms. Jeg har sett hva jeg får for pengene andre steder, men jeg føler ikke at det er verdt det. Vi vil miste mye av det sosiale, og her på Etterstad er det enkelt å bo med kort vei til alt. Det veier mer enn 120 kvadratmeter et annet sted.

Uteservering Bar Fontes Olaf Ryes Plass
Grünerløkka er et av områdene i indre by som ble undersøkt.
Foto: Geir Pettersen/Oslo kommune

Hvorfor flytter barnefamilien fra indre by?

Hvorfor flytter barnefamiliene fra indre by – og hvorfor velger noen å bli? Hva er det de ønsker – og kan noe legges til rette for at flere av «utflytterne» vil bli boende? Omtrent slik var utgangspunktet da Plan- og bygningsetaten (PBE) i 2018 bestemte seg for å undersøke hvorfor så mange barnefamilier gjennom flere år har valgt å flytte fra indre by i Oslo. Et flyttemønster som til dels har bekymret – fordi det ønskes en blandet og god alderssammensetning med barn, voksne og eldre.

Les rapporten her


For dem som flytter vestover, er ønsket om enebolig eller småhus sterkt – og økonomien mindre viktig.

Rolf Barlindhaug, prosjektleder for undersøkelsen.

Økonomi

I dag har planleggere og politikere fått økt kunnskap. 3806 svar ble resultatet av undersøkelsen som NIBR/Kantar TNS har gjennomført. Den viser at den klart viktigste grunnen til flytting fra indre by er boforholdene: Folk flytter fordi de får barn og trenger mer plass. 64 prosent av alle som flytter, peker på dette som avgjørende. Og det handler også om økonomi; hva man får for pengene. 65 prosent av svarene viser at prisen per kvadratmeter er «ganske eller svært viktig». Med høye priser i Oslos sentrale bydeler er det dermed ikke overraskende at litt over halvparten svarer at begrenset økonomi/høye priser var en viktig grunn for ikke å flytte til en annen (og større) bolig i indre by. Omtrent like mange sier at de ville bosatt seg i indre by hvis boligprisene var lavere sammenlignet med ytre by eller Akershus. For det er hit de fleste flyttelassene går; til ytre by i øst eller vest – og til de østre og vestre kommunene i Akershus.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hovedformålet har vært å få belyst hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg skulle barnefamilier som hadde bodd lenge i indre by spørres om begrunnelser for at de hadde tatt dette valget og om de hadde planer om å flytte ut av indre by.

Rapporten er i hovedsak basert på en større spørreundersøkelse til flyttere og bofaste. I tillegg er det gjennomført intervjuer med beboere i to relativt nye boligprosjekter. Også offentlig statistikk og registerdata er benyttet for å belyse problemstillingen.

Les hele rapporten her

«Push og pull»

Undersøkelsen kartlegger såkalte «push og pull»-faktorer for en flytting, altså hva som skyver familiene vekk fra en bolig og dens nærmiljø og hva som trekker dem til en ny bolig og nye omgivelser. De fire viktigste trekk-faktorene ved selve boligen er stort nok boligareal, trygge lekearealer rundt boligen, eget soverom til hvert barn og egen balkong/terrasse.

Marcussen Hanna E
Kommunen kan hindre utflytting ved bl.a. å påvirke lekemuligheter i bomiljøer og sikre trygge skoleveier, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.
Foto: Sturlason

Det som særlig skyver familiene ut av en bolig, er for liten plass, manglende privat uteareal og ønsket om selv å eie boligen.

– Det er ikke overraskende at folk flytter når de får flere barn og trenger større plass, men undersøkelsen forteller oss også at barnefamiliene ser etter bestemte kvaliteter som private utearealer og balkonger.

Det betyr at vi i kommunen kan hjelpe barnefamiliene ved å sørge for at utbyggerne bygger flere, større leiligheter i indre by og ha gode normer for utearealene, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

Nærmiljøet

Et viktig funn er at nærmiljøet spiller like stor rolle som selve boligen. Trygt bomiljø for barn, lekemuligheter for barn, trygge lekearealer og trygg skolevei er verdier som scorer høyt, både blant dem som vil flytte og dem som ønsker å bli boende i indre by. Denne vektleggingen er interessant for byråd Marcussen:

– Vi kan påvirke lekemuligheter i bomiljøer og sikre trygge skoleveier, og arbeidet vi gjennomfører for å redusere både støy- og luftforurensning i byen, treffer rett inn i de behovene som barnefamiliene har, sier Hanna Marcussen. Hun peker på at undersøkelsen også viser det viktige ved indre bys nærhet til skole og butikker og kort reisevei/tid til jobb med mulighet for å benytte kollektivtransport, sykkel eller bena. Avstander og reisetid teller mye også for dem som velger å flytte ut; det handler om kollektivtransport til jobb, kort reisevei, gangavstand til skole og kollektivtransport, altså nærhet til god infrastruktur.

Carolina Mendoza, Peder Olsen og Sienna
Carolina Mendoza, Peder Olsen og Sienna flyttet fra Oslo til Lillestrøm for å få flere kvadratmeter og et nærmiljø som føles tryggere.
Foto: Elin Barosen

Ønsket enebolig og tryggere oppvekst

Carolina Mendoza, Peder Olsen og Sienna (19 måneder) flyttet fra henholdsvis Hasle og Tøyen til Lillestrøm i august 2018.

Paret hadde hver sin bolig, men ønsket som samboere noe felles. Da det også ble familieforøkelse, ønsket de å finne en enebolig og gode oppvekstvilkår.

– Vi så nærmest overalt, både øst og vest i Akershus og også i Oslo. Vi ville gjerne bo i Oslo, men siden mange andre også vil bo i hyggelige strøk der, øker prisene. Vi syntes rett og slett at vi fikk for få kvadratmeter for pengene. Her på Lillestrøm får vi mye mer.

De fant etter hvert ut at de benyttet seg lite av tilbudene i byen, og at prioriteringene er litt annerledes når man blir eldre.

– Det som er attraktivt når man er 25, er ikke lenger like attraktivt. Og reisetiden fra Lillestrøm til Oslo er kort, bare ti minutter med toget. Vi føler at vi bor nær byen også nå, sier de to.

Nærmiljøet var viktig da familien skulle flytte. Skole, trafikk og reiseavstand var viktige faktorer da beslutningen om flytting skulle tas.

– Det var mye trafikk i byen, det føltes ikke trygt. Her kan vi bare slippe datteren ut, det er ingen gjennomgangstrafikk. Vi tenkte også mye på skoletilbudet. Her er det skole rett i nærheten, og barnehagen er i akseptabel avstand. På bonussiden kommer også kort reisevei til Peders jobb, dessuten til fjellet.

Martin og Camilla har forlatt Holmlia til fordel for flott utsikt til landlige omgivelser ved Akerselva fra smijernsbalkongen til den nye leiligheten på Grünerløkka.

Hvem kjøper bolig i Oslo?

– Vi byttet rekkehus og landlige omgivelser på Holmlia med en mindre leilighet i femte etasje uten heis på Grünerløkka. Og elsker det!

Forskjell øst-vest

I hvilken grad Oslo adskiller seg fra andre storbyer internasjonalt, har forskerne ikke sammenlignet, her mangler data. Men Rolf Barlindhaug, prosjektleder for undersøkelsen, sier at Oslo utmerker seg i norsk sammenheng med å ha det tydeligste skillet mellom bydeler og deling øst-vest.
– Vår undersøkelse viser en forskjell mellom dem som flytter østover og dem som beveger seg vestover, altså når de forlater indre by. For dem som flytter vestover, er ønsket om enebolig/småhus sterkt – og økonomien mindre viktig.

Rolf Barlindhaug
Rolf Barlindhaug er forsker ved NIBR og prosjektleder for undersøkelsen.
Foto: Cappelen Damm

Mange av dem som valgte øst, ønsket seg primært en annen bolig i indre by, men flyttet lenger fra sentrum grunnet økonomien og bosatte seg ofte i blokkleiligheter, sier Rolf Barlindhaug. Han peker på at de med middels/lavere inntekt kan måtte flytte ganske langt for å få boligstørrelsen og –typen de ønsker. Jo lenger du flytter, jo større kan boligen bli, sier forskeren.

I undersøkelsen er folk også spurt om kvaliteten på nye boliger, nærmere bestemt hva de ikke setter pris på: Viktigste ulemper var «For tett og for mye innsyn», «For lite grøntområder», «For lite lekeareal», «Uønskede planløsninger», «For høy bebyggelse» og «For lite trafikksikkert».

- Bofellesskap er en veldig god løsning for mennesker i byen hvor man bor stadig tettere, mener Thao Nguyen, som bor sammen med katten Kristian i Friis’ gate 6.

Ikke som alle andre borettslag

Naboer som spiser middag sammen, deler storstue og treningsstudio, barn som fryder seg på lekerommet og ungdom som spiller biljard i kjelleren. Sånn kan det være å bo i et bofellesskap.

Boligvekstutvalget har lagt fram en liste med 59 forslag på tiltak som kan bidra til økt boligvekst i Oslo (Foto: Rolf Rolid).

59 forslag for flere – og raskere – boliger i Oslo

Bør Oslo bygge flere små boliger? Hvor mye lys bør de ha? Hvor mye støy skal tåles? Hvordan kan utbyggere og kommune få opp farten? Boligvekstutvalget har levert sin rapport.

Deise Nunes

Ensjøbyen: Fra bilby til urbant nabolag

– Ensjø er på god vei til å bli en boligby der folk lever sine liv, men den mangler personlighet, sier Deise Nunes, Ensjø-boer på tredje året.Publisert: 25. Februar 2019

Les også disse sakene