Byplan

Fra parkeringsplass til aktivitetspark

Fritidsaktiviteter og grøntområder erstatter anleggsbrakker og gammel asfalt når en ny aktivitetspark står klar på Løren.

Aktivitetstilbud for ungdom er sårt savnet på Løren. Nå har det kommet et forslag om en ny aktivitetspark og flerbrukshall midt i hjertet av det urbane og kulturelle nabolaget i bydel Grünerløkka.

Det er fremdeles en stund til første spadetak skal tas på parkeringsplassen i Lørenveien 64, men lokalbefolkningen og andre kan allerede nå mene noe om hvordan aktivitetsparken skal bli.

En ting er sikkert: Løren aktivitetspark skal bidra til attraktive møteplasser, et sted for idrett og aktivitet, grønne lunger, åpenhet og trygge forbindelser i nærområdet.

— Dette er helt nødvendig for at Løren skal fungere som by, sier Marthe Stiansen Ökvist, saksbehandler og senioringeniør i Plan- og bygningsetaten.

Her kan du lese om planene for aktivitetsparken

Det er Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) som foreslår å omregulere eiendommen fra kontor, industri og forretning til idrettsanlegg, bevertning, kultur og aktivitetspark.

Flerbrukshallen blir lagt i nord, delvis nedgravd i bakken i den offentlige parken slik at ballbaner kan strekke seg inn på taket av hallen. Grøntområder og vegetasjon står høyt på prioriteringslisten, og det planlegges et amfi på tomten med mulighet for arrangementer.

Marthe Stiansen
Marthe Stiansen Ökvist følger prosjektet tett. Hun mener aktivitetstilbud, sosiale møteplasser og grønne lunger er nødvendig for at Løren skal fungere som by.
Foto: Kine Toth

Mye glede – og noen bekymringer

Forslaget har blitt svært godt mottatt i lokalmiljøet. Samtidig har mange sendt inn spørsmål og innspill til kommunen.

Parken og flerbrukshallen er et prioritert tiltak fra Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) på Løren og Økern. Det er særlig ett punkt i denne planen som vekker engasjement: «Parken skal gi rom for bråk og høylytte aktiviteter».

Ökvist forsikrer at forslaget tar hensyn til støy på boligfasadene rundt parken, og at det vil bli gjennomført en støyanalyse.

— Det skal blant annet prosjekteres hvor mye støy en ballbinge kommer til å gi, og planforslaget beskriver hvilke grenseverdier som ikke skal overskrides. Flerbrukshallen vil ikke være åpen tjuefire timer i døgnet, men parken skal ikke være inngjerdet og vil være tilgjengelig hele døgnet.

  • Hundepark
  • Svømmehall
  • Tennisbane
  • Basketbane
  • Fotballbane
  • Bordtennis
  • Løpebane
  • Volleyballbane
  • Minigolf
  • Ungdomsklubb

Dette er forslag som har kommet inn til kommunen.

Det har også kommet innspill knyttet til trafikk fra tilreisende. I dag er det få flerbrukshaller i Oslo sentrum, særlig i bydel Sagene og Grünerløkka. Det er derfor sannsynlig at ungdom og familier fra andre bydeler vil trekke til Løren aktivitetspark.

— Dette er et godt poeng. Planforslaget tilrettelegger likevel ikke for at folk skal kjøre inn til hallen, sier Ökvist.

Det har en naturlig forklaring: Kommunen prioriterer vegetasjon foran parkering rundt hallen. Parken skal bli så stor som mulig, og det grønne skal være den største delen av den. Parken skal koble sammen gang- og sykkelveier i områdene rundt.

— Løren trenger flere parkarealer uavhengig av innhold, men innholdet i denne parken er noe helt annet enn de andre åpne arealene på Løren. Mer aktivitet og mer vegetasjon er viktige stikkord her, sier Ökvist.

Aktivitetspark oppsummert
Slik ser forslagsstilleren for seg at aktivitetsparken kan bli.
Illustrasjon: Pir 2 Oslo / Kultur- og idrettsbygg

Velforeningen jubler – men har ett ønske

— Dette er helt strålende. Løren har et skrikende behov for kommunale ungdomstilbud, sier Olav Kiland, styreleder i Løren velforening.

De jobber nå for å dra i gang et engasjement hos bydelspolitikerne: en ny ungdomsklubb på Løren. Både Grünerløkka Arbeiderparti og Grünerløkka SV har vist stor interesse for prosjektet.

— Den nye aktivitetsparken blir garantert en suksess, men i mellomtiden er det ungdom som faller utenfor. Nå håper vi de store utbyggerne på Løren ser verdien av tilbud for ungdom og bidrar til å realisere prosjektet med egnede lokaler.


Dette er helt strålende. Løren har et skrikende behov for kommunale ungdomstilbud.

Olav Kiland, styreleder i Løren velforening

Helsefremmende og inkluderende

Det er ikke bare innbyggerne på Løren som er fornøyde med forslaget. Også bydelen er positive til at det kommer en ny aktivitetspark akkurat her.

— Løren er en ny bydel som stadig vokser. Eierskap og tilknytning til eget nærmiljø og de som bor der er ekstra viktig, sier Siri Nergård, folkehelsekoordinator i bydel Grünerløkka.

Hun forteller at bydelen er opptatt av mangfoldige møteplasser og like muligheter for alle.

Siri Nergaard
Siri Nergård tror en ny aktivitetspark kan ha helsefremmende effekt.
Foto: Privat

— Noe av det viktigste for oss er å hindre sosial ulikhet, særlig i områder preget av lavinntekt og trangboddhet. Derfor er vi veldig glade for at det kommer et tilbud som er tilgjengelig for alle. Det vil kunne ha både helsefremmende og helseforebyggende effekt, sier Nergård.

Bydelen har stort fokus på barn og ungdom. De gjennomfører blant annet undersøkelsen «Barnetråkk» som skal kartlegge hvordan de yngste opplever sitt eget nærområde, for eksempel hvor de beveger seg og hvor det føles trygt å være.

I den siste undersøkelsen som ble gjennomført kom det blant annet fram at Frydenberg skole ønsker seg flere treningstilbud utendørs.

Nergård presiserer at det er viktig å lage åpne møteplasser med god belysning, fordi det kan forhindre at ungdommer finner uegnede skjulte steder å samles på.

— Dette blir en viktig jobb for arkitektene, sier hun.

Byggeplass lorenveien
Om noen år ser denne tomten helt annerledes ut.
Foto: Kine Toth

Grønn park i grønn ring

Løren aktivitetspark er en viktig del av «Den grønne ringen» – en sammenhengende gang- og sykkelvei med mye vegetasjon, beplantning og aktivitetsområder. Den grønne ringen skal binde sammen de fire bydelene rundt Hovinbyen.

Tidsperspektivet for Den grønne ringen er 15 år fram mot 2032, men ifølge Plan- og bygningsetaten tar det langt kortere tid før Løren aktivitetspark står klar til bruk.

— Reguleringen av denne tomten er et prioritert tiltak for kommunen. Prosjektet er med på å oppfylle målet om Den grønne ringen og er viktig for lokalmiljøet på Løren. Samtidig er aktivitetsparken en av de viktige brikkene som kan realiseres om noen få år, sier Ökvist i Plan- og bygningsetaten.

Hun får medhold av Siri Nergård.

— Folk på Løren trenger flere områder for fri utfoldelse og egenorganisert aktivitet. Dette blir en stor og åpen grønn lunge i Den grønne ringen som allerede er i gang med å realisere flere tiltak, blant annet en gangbro over Alnabanen som fortsetter forbi den nye aktivitetsparken, sier hun.

Lorenveien
Den nye aktivitetsparken vil ligge praktisk til nær Wang toppidrett og Løren barneskole – og det er for det meste kontor- og næringsbygg rundt tomten.
Foto: Kine Toth

Naboprat: Hva synes du om ny aktivitetspark på Løren?

Sabina Catic
Sabina Catic gleder seg til å følge utviklingen på Løren og resten av Hovinbyen i årene fremover.
Foto: Kine Toth

Sabina Catic (30)
— Løren er et supert område for oss med småbarn. Samtidig er det viktig at området har gode tilbud for større barn hvis jeg skal se for seg å bo her i mange år. Jeg kjenner ikke så godt til planene om denne parken, men synes det høres veldig positivt ut. Det er gøy å se at nabolaget utvikler seg.

Mirsad Krpo
Mirsad Krpo og hunden Chan krysser fingrene for hundepark på Løren.
Foto: Kine Toth

Mirsad Krpo (35)
— Dette høres ut som noe Løren trenger. Jeg har bodd her i et par år og er fornøyd med tilbudene som stadig blir flere, men en offentlig park som er tilgjengelig for alle tror jeg blir veldig populært blant både barn, ungdom og voksne. Kommer det en hundepark her blir vi ekstra fornøyde.

Lørenparken

Hva kan vi lære av Løren?

Skap gode møteplasser. Plant mer grønt. Bygg for å unngå ensomhet. Slik blir en ny bydel et godt sted å bo. Er Lørenbyen godt nok bygget? Både ja og nei.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.

Løren T-banestasjon

Lørenbanen som byutvikler

Den nye Lørenbanen betyr mye for utviklingen av Oslo. Banen kopler Grorudbanen sammen med Ringen i vestlig retning og Løren stasjon bidrar til vekst i Løren-området.Publisert: 10. September 2020

Les også disse sakene