Byplan

Hva skjer med Veterinærhøyskolen

Godt over hundre nysgjerrige naboer møtte opp for å få rede på hva som skal skje midlertidig med Veterinærhøyskolen på Adamstuen.

Hundre år med veterinærhistorie på Adamstuen er tilbakelagt. Oslo kommune har kjøpt om lag to tredjedeler av eiendommen, og den enorme tomten på nær 50 mål gir kommunen mye spillerom. I denne artikkelen får du innsikt fra det åpne folkemøtet som ble arrangert før påske, og en billedlig omvisning i byggene som snart får nytt liv.

Veterinærhøyskolen
Veterinærhøyskolen er nå samlokalisert med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Kyrne som beitet her, har blitt flyttet til landlige omgivelser på Ås Gård.
Foto: Kine Toth

Fremtiden til veterinærhøyskolen er en het potet, og mange lurer på hva som skal skje på eiendommen. Utviklingsprosessen vil ta mange år, og derfor er det nå snakk om midlertidig bruk.

Og fordi bygningsmassen er regulert som veterinærhøyskole, blir det en omfattende reguleringsfase før permanente tiltak kan planlegges og gjennomføres. Oslobygg må også søke Plan- og bygningsetaten om lov til å gjennomføre større inngrep på eiendommen i den midlertidige fasen.

– Vi kan ikke flytte inn «i morgen», men vi jobber med å få til noe aktivitet så snart som mulig. Bygget ble kjøpt slik det sto på visning, med sagmugg på gulvet og alt som følger med en gammel veterinærskole, forteller Kjersti Folvik, divisjonsdirektør for porteføljeutvikling i Oslobygg.

Veterinærhøyskolen
De fleste førsteetasjene i bygget er der man tok dyrere rett inn. Skal man for eksempel gå fra fjøs til skole, må det gjøres noe med ventilasjonen.
Foto: Kine Toth.

Godt vern skaper utfordringer ­og muligheter

Brukervennlighet og sikkerhet for alle brukergrupper står høyt på planen, men nå er byggene alt annet enn universelt utformet ­– med smale heiser og utfordrende rømningsveier.

– Vern er en god ting og viktige rammebetingelser for å ta vare på kulturhistoriske verdier, sier Folvik.

Av 26 800 kvadratmeter med bygningsmasse, er det bare 800 som det ikke er knyttet vernebestemmelser til. Det gir noen ekstra utfordringer med tanke på gjennomføring av midlertidige tiltak.


Med denne løsningen investerer vi i fredede bygninger som uansett må istandsettes.

Kjersti Folvik, Oslobygg KF

Fasaden er fredet helt inn til tapetet. Det betyr at til og med vinduer og karmer er søknadspliktige. Innvendig i hovedbygget er trappeløp, korridorer, ganger og festsalen fredet. Det innebærer at man ikke kan sette trappeheis og ramper i trappene, og at bruken i større grad må tilpasses bygget og ikke omvendt.

– Vi har fokus på ombruk og planlegger en ombrukskartlegging. Ellers må vi jobbe med brukerne for økt aksept for eksisterende arealer, materialer og funksjonalitet som ikke tilsvarer nybyggstandard, sier divisjonsdirektøren.

Veterinærhøyskolen
I festsalen er også møblene fredet. Disse må restaureres antikvarisk hvis de skal males eller lignende.
Foto: Kine Toth.

Hva skjer i mellomtiden?

Oslobygg har ansvar for forvaltning og drift av området. De har også fått i oppdrag å lage strategien for midlertidig bruk av eiendommen.

Det har blitt gjennomført møter med Bydel St. Hanshaugen, Utdanningsetaten, Kulturetaten, Bymiljøetaten og Deichman. Basert på deres innspill er det utarbeidet forslag til kommunal midlertidig bruk. En bredere medvirkningsprosess der Oslobygg samler innspill fra øvrige interessentgrupper i nabolaget og byen for øvrig er akkurat startet opp. Her vil alle få mulighet til å komme med innspill til hvordan området skal fylles med liv på kort og mellomlang sikt.

Oslobygg har engasjert Byantropologene til å fasilitere en medvirkningsprosess med ulike interessentgrupper, med leveranse i begynnelsen av juni. Har du spørsmål eller innspill? Send en e-post til postmottak@obf.oslo.kommune.no.

Oslobygg videreformidler alle innspill til Byantropologene som del av medvirkningsprosessen som pågår ut mai, men tar selvfølgelig mot gode innspill også etter dette.

Hensikten med strategien for midlertidig bruk er å sikre byrådets ønske om å skape liv og åpne området for innbyggerne – og samtidig sikre at nødvendige investeringer har verdi på sikt.

Veterinærhøgskolen smia
Den gamle smia er et rom som fungerer til sitt bruk. Her kan man tenke seg ulike former for nabolagsaktiviteter.
Foto: Kine Toth

Vil fortsette med undervisning

Med kjøp av Veterinærhøgskolen sikrer kommunen tomter som kan imøtekomme behovet for skoler i fremtiden. Oslobygg har presentert flere midlertidige forslag til skole- og utdanningsformål.

Flere grunnskoler i området skal rehabiliteres og det er behov for midlertidige lokaler. Det pågår en mulighetsstudie for å se om det er mulig å plassere en midlertidig grunnskole i den nordlige delen av området.

Bygg 18 er et gammelt skolebygg, og har blant annet flere laboratorier. Oslobygg har gjennomført en mulighetsstudie der bygget vurderes som egnet til spesialrom for undervisning som naturfag, musikk og håndverk. Bygg 20 som ligger rett ved siden av har en gymsal med behov for oppgradering. Sammen med arealer i noen av de andre byggene håper vi det er mulig å dekke behovene til grunnskole.

– Hvis mulighetsstudien viser at byggene egner seg, går vi i gang med prosjektet så fort som mulig, forteller Folvik.

Veterinærhøyskolen
Skolebenkene står tomme akkurat nå, men det kan forandre seg allerede til høsten.
Foto: Kine Toth

Utdanningsetaten har også behov for arealer til videregående skole. Siden det ikke er krav om gymsal i voksenopplæring, kan lokalene i hovedbygningen egne seg for dette formålet. Ønsket er å flytte inn i løpet av høsten. Oslobygg jobber intenst sammen med Utdanningsetaten med å få dette til.

Veterinærhøyskolen
I hovedbygningen er det blant annet foreslått midlertidig videregående voksenopplæring.
Foto: Kine Toth

Kultur, sport og bibliotek

Kommunen ser også på muligheter for et bibliotek samt lokaler for kunst og kultur. Lokaler for kunst og kultur kan fungere godt i vernede bygg og krever ofte mindre grad av ombygging.

Den gamle Velferdsbygningen i bygg 17 har huset kantine, Gjesteserveringa, Akademika, treningsrom og garderober. Nå er planen å etablere et midlertidig Deichman-bibliotek i denne teglsteinsbygningen fra 60 tallet. Her er det også foreslått å åpne for dans og kampsport.

Veterinærhøgskolen
Over hundre naboer møtte opp for på folkemøtet om Veterinærhøyskolen.
Foto: Kine Toth

Engasjerte innbyggere

På folkemøtet kom det mange innspill fra engasjerte innbyggere. Dette er noen av dem:

  • Fokus på frivilligheten i midlertidig bruk av eiendommen – ikke bare kommunale formål
  • Se på muligheten for åpning av Bislettbekken som går under eiendommen
  • Ønske om større svømmeanlegg
  • Ønske om at området åpnes opp og kobles på gatene rundt
  • Behov for flere benker og sittegrupper, særlig med tanke på eldre som bor og ferdes i området
  • Innspill om kulturhus i likhet med Sentralen – for å gi bydelen nytt liv
  • Ønske om barnebondegård / bydelsfjøs for å ta vare på historien
  • Erstatte grusbanen med kunstgress

Oslobygg har engasjert Byantropologene til å fasilitere en medvirkningsprosess med ulike interessentgrupper, med leveranse i begynnelsen av juni. Har du spørsmål eller innspill? Send en e-post til postmottak@obf.oslo.kommune.no

Oslobygg videreformidler alle innspill til Byantropologene som del av medvirkningsprosessen som pågår ut mai, men tar selvfølgelig mot gode innspill også etter dette.

– Vi setter stor pris på engasjementet og de gode innspillene. Noe tar vi umiddelbart inn i det midlertidige arbeidet, mens andre innspill tas vare på til den langsiktige planleggingen, sier Folvik.

Gatekunst pa St Hanshaugen

St. Hanshaugens nye klær

Da handlingsplanen for gatekunst ble vedtatt i 2016 tok bydelsutvalget på St. Hanshaugen affære. Nå prydes bygårder, benker og butikktak av fargerike bilder, malt av lokale talenter.

Matmarkedet Vippa på Vippåetangen

Fra urban ødemark til byliv

Mange bygg står tomme i påvente av riving. Midlertidig bruk fyller byen med liv der det ellers ville vært en urban ødemark.

Bispegata 16

Oslos ledige obskuriteter

Oslos ledige obskuriteterPublisert: 27. April 2022

Les også disse sakene