Byplan

– Identiteten her er viktig, og den skal vi ivareta

Bredere fortau. Mer grønt. Nye gatemøbler. Bedre sykkelgate. Nå skal kommunen oppgradere strekningen fra Olaf Ryes plass til Hausmannsgate.

– Det er de som bor i området og bruker gata som kjenner behovene best. Det er en stor faglig fordel for oss å få lokal kunnskap fra innbyggerne. Identiteten her er viktig, og den skal vi ivareta.

Det sier Sindre Volden, prosjektleder i Bymiljøetaten for omreguleringen av Markveien. Prosjektet skal forbedre forbindelsene til sentrum og bedre bymiljøet, næringsvirksomhet og kultur i området. Det er Byrådsavdeling for miljø og samferdsel som står bak bestillingen. Nå skal Bymiljøetaten fremme forslag til ny reguleringsplan.


Det er de som bor i området og bruker gata som kjenner behovene best.

Sindre Volden, prosjektleder i Bymiljøetaten

Biltrafikken skal bli redusert til et minimum, bredere fortau skal etableres og gateparkeringen vil fjernes for å gi bedre plass til gående, syklende og varetransport.

– En pulserende gate som Markveien krever mange hensyn. Vi er avhengige av at folk og næringer som kjenner gata gir innspill for å gjenskape og videreføre det unike ved bylivet her, sier Volden.

Markveien er en kompleks gate. Illustrasjonen viser alle hensyn som skal ivaretas, og er kun en foreløpig konseptskisse.
Markveien er en kompleks gate. Illustrasjonen viser alle hensyn som skal ivaretas, og er kun en foreløpig konseptskisse.
Illustrasjon: Bymiljøetaten / Norconsult AS
Vil du høre mer om planene. Kom på åpent møte 6. september, 18-19:30 i bydelshuset, Markveien 61.

En hovedpulsåre på Grünerløkka

Hovedpulsåren Markveien bringer hyggelige kafeer, unike butikker, restauranter og vinbarer inn i livene til de som bor i og bruker området. Tiltakene som skal forme fremtidens Grünerløkka vil samtidig bedre forbindelsene fra Torshov og ned til sentrum. Bymiljøetaten håper å sende inn forslag til reguleringsplan til Plan- og bygningsetaten i 2024. Byggeprosessen vil starte opp etter byrådsavdelingen vedtar planen og bevilger penger til prosjektet.

Les mer om prosjektet i «Forprosjekt etablere Markveien gang- og sykkelprioritert gate».

Prosjektleder Sindre Volden ønsker at folk som bruker gata og bor i området kommer med innspill til prosjektet.
Prosjektleder Sindre Volden ønsker at folk som bruker gata og bor i området kommer med innspill til prosjektet.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

Nye tider skaper nye behov

Den populære gata er i dag et lappeteppe av smale fortau, en smal sykkelsone og en bolig- og handlegate som tjener mange formål i løpet av dagen.

– Det er en kompleks gate som krever at vi tenker nytt rundt utformingen. Vi skal prioritere gående og syklende, tilrettelegge for overvannstiltak gjennom regnbed og utforme gata etter løsninger som sikrer tilgjengelighet for alle, sier Sindre Volden.

Frøken Dianas Salonger er en skattekiste innen vintage og etisk mote.
Frøken Dianas Salonger er en skattekiste innen vintage og etisk mote.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

Prosjektet har tre effektmål:

  • Bedre forhold for gående og syklende
  • Bedre bymiljø (bedre forhold for beboere, oppvekst, opphold og rekreasjon, bedre overvannshåndtering)
  • Bedre forhold for handel, næringsvirksomhet og kultur

Her ser du området som skal oppgraderes.

Tre i Markveien om prosjektet

  • Hvilke behov finnes i Markveien?
  • Hva er viktig for deg?

Assisterende butikksjef hos Robot, Zuleika Calderon

Butikkansatt og assisterende butikksjef hos Robot, Zuleika Calderon.
Zuleika Calderon, Robot.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

– Vi får mange paller med varer når vi får levering, så vi er helt avhengige av at varebilen kan levere helt inn til døra. Det er ikke mulig for oss å hente varene nede ved elva eller oppe ved parken, så det er viktig for oss at det er lommer for varelevering med kort vei til butikken.

– Jeg bor også i denne gata, og det viktigste for meg er at det blir en ren gågate uten mye biltrafikk. Jeg setter pris å ha et sted i byen hvor det er nærmest er bilfritt, forteller Zuleika Calderon.

Butikksjef og eier av Eftir, Cecilie Ova Nielsen

Butikksjef og eier av Eftir, Cecilie Ova Nielsen.
Butikksjef og eier av Eftir, Cecilie Ova Nielsen.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

– For meg som driver en butikk og kafé i Markveien er det viktig at det legges til rette for at det kan bli et yrende og pulserende liv, hvor folk opplever at det er hyggelig å ferdes.

– Fortauene i dag er ganske smale, og jeg tenker det vil være positivt at det blir mer plass for folk til å nyte bylivet.

For meg er det viktig å få frem den gode stemningen på Grünerløkka og skape en handlegate med ulike konsepter, sier Cecilie Ova Nielsen.

Butikksjef Synne Hewitt - Frøken Dianas Salonger

I Markveien ligger vintageperlene tett på snor. Nå skal gaten rustes opp, og du kan bidra med innspill.
Synne Hewitt, Frøken Dianas Salonger.
Foto: Mathilde Spieler Palmers

– For at små butikker skal kunne overleve, er det viktig at gata blir attraktiv for at flest mulig folk kommer hit. Det er verdifullt for oss om den blir oppgradert til en enda koseligere gate i den stilen som er her.

– Det er noen butikker som ikke har klart å overleve, så vi ønsker at de som er her nå skal kunne bli, sier Synne Hewitt.

Schous Plass

Trikk og fotgjengere prioriteres i Thorvald Meyers gate

Trikken og fotgjengerne blir vinnerne når «nye» Thorvald Meyers gate står ferdig mot slutten av 2019.

Sarpsborggata - Sagene fargeveileder

Oslo skal fargelegges på ny

Nå er Oslos fargeveileder klar! Den skal inspirere innbyggerne til å velge farger med utgangspunkt i områder og byens historie.

New Ground Cohousing

Hvordan bor vi i fremtiden?

Mindre ensomhet og mer inkludering er positive effekter av mer mangfold og variasjon i boligmarkedet. Nå er tiden inne for å tilrettelegge for alternative og sosiale boformer.Publisert: 20. Februar 2023

Les også disse sakene