Byplan

Involverer innbyggerne i fremtidens Furuset

Bydel Alna ønsker at lokalbefolkningen skal være med og påvirke hva som skjer på Furuset. Nylig åpnet et splitter nytt informasjonssenter på nærsenteret.

– Vi vil gi folk informasjon. Det absolutt viktigste for oss er å vekke et engasjement hos folk, forteller Mari Morken, bydelsutvalgsleder i Bydel Alna.

Hun og Bydel Alna åpnet Furusetlokalet i begynnelsen av oktober. Initiativet gir innbyggerne på Furuset mulighet til å involvere seg i byggeprosjekter og endringer som vil påvirke nærmiljøet deres i mange tiår fremover.

Når kommunen og bydelen planlegger fremtidens Furuset, ser de blant annet for seg et nytt bydelshus, mikroenergisystem og et nytt sykehjem formet som et landsbykonsept.

Furusetlokalet er delvis innredet med brukte materialer og møbler. Mari Morken er fornøyd med resultatet, og håper at forbipasserende kommer inn og deltar på idéutvikling.
Furusetlokalet er delvis innredet med brukte materialer og møbler. Mari Morken er fornøyd med resultatet, og håper at forbipasserende kommer inn og deltar på idéutvikling.
Foto: Andrine Davidsen

Oppfordrer folk til å engasjere seg

Informasjonssenteret er et gammelt butikklokale som har blitt pusset opp i de velkjente Oslo-fargene lyseblått og grønt. Langs veggene står montere på utstilling med bilder, kart og tegninger med informasjon som bydelen ønsker at innbyggerne på Furuset skal vite om. Gulvet er dekket av et flyfoto av Bydel Alna, med Furuset i sentrum.

Morken oppfordrer innbyggerne til å besøke den permanente utstillingen og komme med innspill til prosessene som bydelen og kommunen etter hvert ønsker å komme i gang med.

– Vi vil å legge til rette for at folk skal engasjere seg. Jeg håper at nysgjerrige har lyst til å komme innom flere ganger, tenke på hvordan de vil ha det her de bor og bli inspirert og komme med innspill, sier hun.

Se hvordan du kan medvirke i byutviklingen
Marius Trana
Marius Trana mener Furusetlokalet er en viktig del av det å inspirere de som bor i området.
Foto: Andrine Davidsen

Furusetlokalet for store og små

Bydel Alna har hatt planer for Furuset siden 2007, og allerede da startet arbeidet med å inkludere innbyggerne. Den gangen gjennomførte bydelen workshops, utstillinger, folkemøter og vinterferieaktiviteter for barn. Målet var at lokalbefolkningen skulle komme med innspill, forslag og meninger om hvordan de ønsket at nærmiljøet skulle være.

De som da var barn har nå blitt voksne, men bydelen fortsetter å jobbe for å inkludere og involvere de som bor i området. Ved å åpne Furusetlokalet har de valgt å legge til rette for enda mer medvirkning.

Områdeløftet på Furuset er en del av Groruddalssatsingen, og er ment å vare frem til 2026. Et områdeløft er en måte å jobbe med fysiske og sosiale tiltak i områder med særlige levekårsutfordringer, skriver Oslo kommune og bydel Alna om områdesatsingen på Furuset.

Satsingsperioden på Furuset er en videreføring av samme satsing fra 2007 til 2016. Områdeløftet skal ta for seg ulike prosjekter for å bidra til å styrke nærmiljøet samt utvikle bedre oppvekstsvilkår, utdannings- og sysselsettingstjenester.

Det blir også gjennomført områdeløft i bydelene Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Stovner, i tillegg til Bydel Alna.

Les mer om områdeløft og Groruddalssatsingen

– Vi ønsker å invitere folk til å ta en aktiv rolle i planleggingsprosessen, sier bydelsdirektør Marius Trana i Bydel Alna.

Furusetlokalet inviterer til lek og drodling. Rommet har sittegrupper med sofaer og bord. Bydelen har lagt frem ark og fargeblyanter for å engasjere de minste, og det er satt opp vegger med plass til tegninger og kreative ideer som viser hvordan barn og voksne vil at nabolaget være. I tillegg er det montert en postkasse hvor man kan levere forslag.

– Vi håper grep som dette bidrar til å skape konstruktive samtaler og prosesser rundt prosjekter fra bydelen og kommunen. Så håper vi det blir en fin ramme for en enda bedre dialog om utviklingen på Furuset, sier Trana.

Infosenter
Furusetlokalet representerer Oslo i både innhold og utforming. Legg merke til gulvet som illustrerer bydelen i fugleperspektiv.
Foto: Linnea Berg

Et ønske om tilgjengelighet

Bydelen har et ønske om at Furusetlokalet skal være åpent hele tiden, og at det skal være ubemannet. På den måten kan de som bor i området alltid komme innom for å drodle og snakke sammen, tenke og skrive ned ideer.

– Vi vil at lokalet skal være tilgjengelig for folk når de har lyst og tid til å bruke det selv, og ikke bare når bydelen bestemmer at det skal være tilgjengelig, sier Halvor Voldstad, seksjonsleder for miljø og områdeutvikling i Bydel Alna.

Halvor Voldstad er seksjonsleder for miljø og områdeutvikling i bydel Alna og mener at Furusetlokalet er en viktig del av lokaldemokratiet.
Halvor Voldstad er seksjonsleder for miljø og områdeutvikling i bydel Alna og mener at Furusetlokalet er en viktig del av lokaldemokratiet.
Foto: Andrine Davidsen

Vil bruke lokalet til ulike formål

Oppussingen av lokalet startet sommeren 2020. Sommervikarer fra Alnaskolen, et lederutviklingsprogram for ungdom mellom 15 og 25 år i Bydel Alna, brukte sommerferien og tid utover høsten til å pusse opp lokalet fra et gammelt butikklokale til det lyse og moderne lokalet det er nå.

Furusetlokalet skal være inkluderende og oppfordre til engasjement også i andre saker, forteller bydelsdirektør Trana.


Vi vil at lokalet skal være tilgjengelig for folk når de har lyst og tid til å bruke det selv.

Halvor Voldstad, seksjonsleder for miljø og områdeutvikling i Bydel Alna

– Vi vil også at Furusetlokalet skal være en arena der folk kan møte politikere, og som kan formes underveis, sier han.

– Kanskje vi vil bruke lokalet som en møteplass mellom politikere og folk som bor her. Og så kan vi også bruke det i andre sammenhenger vi vil gi informasjon på en enkel og forståelig måte.

Haugerud trosterud

Suksessformelen for god folkehelse

Hvordan henger byplanlegging og god folkehelse sammen? En undersøkelse fra Groruddalen kan gi noen svar på dette spørsmålet.

Receipe For Future Living

Grønn innovasjon i Groruddalen

Innovasjon, gjenbruk, «upcycling», veksthus, miljøhus: De to vinnerne av konkurransen «Reinventing Cities» vil gjøre Groruddalen til et bedre sted for mennesker og klimaet.

Arne Baumann i Obos og Andreas Vaa Bermann i PBE

Flere stemmer – bedre by

Planprosesser skal ikke skje i lukkede rom. Beboere, naboer, berørte, folk med gode idéer, alle bør de involveres. Nå kommer en «dytt» for økt medvirkning.Publisert: 20. Oktober 2020

Les også disse sakene