Byplan

Ny høyhusstrategi på høring

For at den bærekraftige og tette byen skal bli god nok, behøver vi nye retningslinjer for hvordan høyhus skal utformes. Les videre om forslaget til den nye høyhusstrategien for Oslo.

– Høyhusstrategien skal være et verktøy som kan brukes for å skape bedre kvalitet i byutviklingen i Oslo. Nå har vi laget en strategi og ønsker tilbakemeldinger fra innbyggerne, sier prosjektleder og sjefsarkitekt Marita Holhjem i Plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsetaten har det siste året jobbet med å vurdere aktuelle områder for høyhus, på bestilling fra byråd for byutvikling i Oslo. Arbeidet innebærer å kartlegge utfordringer og hente informasjon om andre høyhus i Oslo og lignende byer.

Nå er forslaget ute på høring, og du kan komme med innspill.

Hoyhus prosjektgruppe
Prosjektgruppa som har jobbet med høyhusstrategien.Fra venstre: Fredrik Winderen Owesen, Lisa Steine Nesse, Kjersti Børve Skjelbreid, Pernille Grimeland Røsvik, Bruse Rognlien, Marita Holhjem og Stig Eide. Marte Slåstad og Lena Dänzer-Vanotti var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto: Jørn Are Vigestad Berge

Bygger ikke høyhus for enhver pris

I den nye strategien kategoriseres høyhus som bygg fra 42 til 70 meter høyt. Samtidig forteller prosjektlederne Marita Holhjem og Lisa Steine Nesse at høyhus ikke skal bygges for enhver pris.

I Oslo er det behov for flere nye boliger og arbeidsplasser. For at disse skal føre til minst mulig transportbehov og klimagassutslipp, fastsetter kommuneplanens byutviklingsstrategi at det skal bygges tettest sentralt i byen og i kollektivknutepunktene.


Retningslinjene for høyhusstrategien skal gi forutsigbarhet for alle involverte

Marita Holhjem, prosjektleder for høyhusstrategien i Plan- og bygningsetaten

– Den høye tettheten kan i enkelte tilfeller resultere i for lav bo- og bykvalitet. Høyhus kan være med å bidra til høyere bo- og bykvalitet i de områdene som bygges med en ekstraordinær høy tetthet, sier prosjektleder Steine Nesse. – Det kan for eksempel bety mer dagslys i gaterommet eller plass til et torg eller en park.

Steine Nesse og Holhjem understreker at retningslinjene i høyhusstrategien skal gi forutsigbarhet for alle involverte.

  • 13 områder blir foreslått som mulige høyhusområder: Oslo S (Vaterland, Bjørvika, Bispevika), Ensjø, Nydalen, Storo, Helsfyr, Bryn, Lysaker, Skøyen, Økern, Majorstua, Filipstad, Forskningsparken og Sentrum Nord (mellom Holbergs plass og Vaterland)
  • Den nye høyhusstrategien foreslår at det kan bygges høyhus opp til 70 meter (omtrent mellom 12 og 20 etasjer) i alle områdene, med unntak av Oslo S-området hvor strategien foreslår at det kan bygges høyhus på inntil 125 meter.
Silo Grunerløkka
Siloen på Grünerløkka har blitt til et populært studenthus.
Foto: Rune Clausen

– Det vil stilles strenge krav til utforming av kommende høyhusprosjekter. Høyhusene bør være av høy arkitektonisk kvalitet, gi minst mulig negativ konsekvens på lokalt klima og solforhold, og gi noe sosialt tilbake til byen og området rundt, forklarer Holhjem.

Se opptak av informasjonsmøtet om høyhusstrategien 8.6.22. Sendingen begynner etter 19 minutter.

Hvor skal høyhusene stå?

I høyhusstrategien foreslås områder som kan være aktuelle for høyhusbygging. Det betyr at det er 13 aktuelle områder i Oslo der byplanleggere og arkitekter kan vurdere å bruke høyhus.

Høyhusstrategien ses i sammenheng med kommuneplanen, som i disse dager revideres av Plan- og bygningsetaten på vegne av byrådet. Kommuneplanen legger juridiske føringer for byplanleggingen, og peker ut på kartet hvilke områder som skal bygges ut med høyere tetthet av boliger og arbeidsplasser.

Anbefalingskart
13 områder blir foreslått som mulige høyhusområder: Oslo S (Vaterland, Bjørvika, Bispevika), Ensjø, Nydalen, Storo, Helsfyr, Bryn, Lysaker, Skøyen, Økern, Majorstua, Filipstad, Forskningsparken og Sentrum Nord (mellom Holbergs plass og Vaterland).
Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Strategien begrenser fremtidig høyhusutbygging til de mest sentrale byområdene og kollektivknutepunktene. Fortetting med høyhus har et vesentlig større CO2-avtrykk per kvadratmeter enn fortetting med bebyggelse under ca. 12 etasjer. Det er derfor spesielt viktig at fremtidige høyhus plasseres i områder der transportbehovet og klimagassutslipp fra biltrafikk vil reduseres mest og bykvalitetsgevinstene vil kunne bli størst.

Bjorvikalandskap fra opera
Oslo Plaza (109 meter) og Posthuset (108 meter) er de høyeste bygningene i Oslo og er de eneste bygningene som er høyere enn 67 meter.
Foto: Rune Clausen

De høyeste bygningene i Oslo

Det finnes omtrent hundre bygninger som kan defineres som høyhus i Oslo. Mange av disse ligger i sentrum og har høyder på mellom 60 og 65 meter. Oslo Plaza (109 meter) og Posthuset (108 meter) er de høyeste bygningene i Oslo og er de eneste bygningene som er høyere enn 67 meter.

Spiret til Uranienborg kirke stikker 72 meter opp i luften, men kirkebygget i seg selv er ikke så høyt. De fem høyeste byggene i Oslo er Plaza, Postgirobygget, Orkla-bygget på Skøyen, Kabeltårnet på Haraldrud og Barcode-bygget B13.

Høydesammmenligning
Høyder på en del kjente bygninger i Oslo. De høyeste er Posthuset, Oslo Plaza, Rådhuset og Uranienborg kirke.
Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Si din mening om høyhusstrategien

Strategien for høyhusbebyggelse i Oslo ligger ute på høring fra 1. juni. Etter 30. august summerer Plan- og bygningsetaten alle innspill og innarbeider de i forslaget, før strategien blir sendt til Rådhuset for forberedelse til politisk behandling.

– Folk må benytte muligheten til å si sin mening nå, oppfordrer prosjektleder Holhjem.

Har du innspill til høyhusstrategien? Her kan du lese strategien og si din mening.

Økern sentrum

Slik kan nye Økern sentrum bli

Bor du på Økern, Haraldrud, Risløkka, Ulven, Hasle, Løren, Bjerke eller Refstad? Da vil vi vite hva du ønsker deg i nye Økern sentrum.

Barcode

Oslo lager ny strategi for høyhus

Bør Oslo ha flere høyhus, og hvordan skal disse være? Nå skal høyhusstrategien revideres.

Den nye webapplikasjonen gir deg informasjon om ferdigregulerte boligprosjekter rett i lomma. Her på Ensjø i Oslo – ett område som opplever stor vekst i antall boligprosjekter.

Sniktitt på fremtidens boligprosjekter

Plan- og bygningsetaten har utviklet en ny digital kartløsning som lar deg se hvilke boligprosjekter som er klare for byggestart.Publisert: 03. Juni 2022

Les også disse sakene