Byplan

Oslo bys arkitekturpris – finalistene er klare

Hvem får arkitekturprisen i år? Finalistene er Munch, Pressens hus og Ruseløkka skole.

8. september åpnet utstillingen av de nominerte til Oslo bys arkitekturpris. Lederen for byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen, leste opp juryens begrunnelse for de tre finalistene.

I omtalen om Munch sier juryen at Munch skulle være et monument på byens fineste tomt, for landets største kunstner: Mange trodde kanskje vi skulle få et klassisk museum, en hyggelig melodi. I stedet fikk vi rock’n’roll. Munch plasserer seg på kartet i Oslo, og bidrar til å plassere Oslo på verdenskartet som en by som kan gjøre noe uventet og bidra til nyskapning. Munch er et utfordrende, nyskapende og fremragende tilskudd til Oslo by. Arkitekt for Munch er Estudio Herreros sammen med sin norske samarbeidspartner LPO for Kultur- og idrettsbygg Oslo.

Pressens hus treffer godt på alle kvalitetskriteriene for fremragende arkitektur, men det er også til syvende og sist et utrolig vakkert og rikt arkitektonisk verk. Og det er det vi ønsker å hylle i prosjektene vi trekker frem – arkitektur som er bærekraftig og innovativ òg som klarer å tilføre byen noe stort både estetisk, funksjonelt og kulturelt. Pressens hus er tegnet av Atelier Oslo og Kima for Aspelin Ramm.

Den tredje finalisten er Ruseløkka skole. "Intensjonen har vært at Ruseløkka skole skal fremstå som et verdig, offentlig bygg med et helhetlig arkitektonisk uttrykk som kan gjøre elever, ansatte og nærmiljø stolte av skolen sin. Dette mener juryen at man har lykkes med og nye Ruseløkka skole fremstår som et meget vellykket svar på en urban skole i tett by." Arkitektkontoret Gasa har tegnet Ruseløkka skole for Undervisningsbygg Oslo.

Utstillingen står på Anne-Cath. Vestlys plass utenfor Deichman Bjørvika. Prisen vil deles ut av ordføreren i rådhuset 13. oktober.

James Stove Lorentzen
Leder for byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen avslørte de tre finalistene under utstillingsåpningen 8. september.
Foto: Harald Skeie

– Burde vært enda mer god arkitektur

De 38 påmeldte til arkitekturprisen fordelte seg på 13 bydeler. I forhold til hvor mye som bygges i Oslo er ikke dette mange.

Tanja Lie er leder for rådet for byarkitektur. Rådet innstiller de nominerte til byutviklingsutvalget. Det er derfor naturlig å spørre Lie om det burde vært flere påmeldte.

Tanja Lie
Tanja Lie, leder for Rådet for byarkitektur.
Foto: Privat

– Hvis spørsmålet er om det burde vært enda mer god arkitektur, er svaret selvfølgelig ja. Antallet påmeldte ligger på omkring én prosent av alle utstedte ferdigattester i fjor, og vi må alltid spørre oss om hva som er årsakene til at bygninger og landskapsprosjekter blir mindre gode enn de kunne vært.

Er det lave ambisjoner, mangel på fagkompetanse, for høye ønsker om inntjening eller rammene i reguleringen som er grunnen til at ikke flere prosjekter får høy kvalitet?


Hvis spørsmålet er om det burde vært enda mer god arkitektur, er svaret selvfølgelig ja

Tanja Lie, leder for Rådet for byutvikling

Kan dere ha gått glipp av noen gode prosjekter?

– Vi har gjort en god innsats for å plukke opp det som skjer, både vi i rådet og med hjelp fra Plan- og bygningsetaten. I tillegg har både byggherrer, konsulenter og de som bruker stedene meldt opp kandidater. Vi tror egentlig ikke vi har gått glipp av vesentlige prosjekter, sier Lie.

Kollasj arkitekturprisen
De nominerte er prosjekter med spesielt høy kvalitet.
Foto: Montasje Oslo kommune

Tilskudd til opplevelsen av Oslo by

Rådet for byarkitektur har plukket ut 11 nominerte fra de påmeldte. Her kan du se de nominerte.

– Hva skal til for å bli nominert til prisen i 2022?

– De nominerte er prosjekter som ser ut til å ha spesielt høy kvalitet, men de bør også gjenspeile ulike bygningstyper og programmer. Denne prisen er for prosjekter som er et tilskudd til opplevelsen av Oslo by, men byen oppleves av mange slags folk på mange forskjellige måter, folk som jobber i et stort hus, spaserer i villaområdene, går på skole eller er turist.

De 11 nominerte til Oslo bys arkitekturpris er stilt ut på Anne Kath. Vestlys plass utenfor Deichman Bjørvika. På utstillingsåpningen 8. september fortalte Tanja Lie, leder i rådet for byarkitektur og James Stove Lorentzen, leder for byutviklingsutvalget, om de nominerte og avslørte de tre finalistene.

De nominerte i år er:

Boligprosjektet Dagaliveien 6
Adresse: Dagaliveien 6
Bruk: bolig
Arkitekt: Element arkitekter
Andre aktører: Ruud Entreprenør
Tiltakshaver: Black bricks
Areal: 2110 m²

Enebolig i Havnabakken 24c
Adresse: Havnabakken 24c
Bruk: bolig
Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk
Andre aktører: Kristoffer Apeland (RIB)
Tiltakshaver: Privat
Areal: 222 m²

Karvesvingen 7
Bøkkerveien 15-17, Karvesvingen 7-11
Bruk: Hotell, treningssenter, m.m.
Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter
Landskapsarkitekt: Grindaker Landskapsarkitekter
Andre aktører: AF bygg (entreprenør), Scenario (interiørarkitekt)
Tiltakshaver: Höegh Eiendom/AF Eiendom
Areal 18 500 m²

Boligprosjektet Kingos gate 11A
Kingos gate 11 A
Bruk: Bolig
Arkitekt: Stein Halvorsen arkitekter/Pi arkitekter
Landskapsarkitekt: Einar Jarmund & co
Tiltakshaver: Bentzen & Myrvold vekst
Areal 497 m²

Boligprosjektet Maridalsveien 8
Adresse: Maridalen 8
Bruk: bolig
Arkitekt: Element arkitekter
Landskapsarkitekt: GG Landskap
Andre aktører: Ruud entreprenør
Tiltakshaver: Blue label properties
Areal 1190 m²

Mino
Adresse: Huk Aveny 56
Bruk: formidlings- og utviklingssenter
Arkitekt: Transborder studio
Landskapsarkitekt: Lo: Le landskap
Andre aktører: Camille Norment (kunstner)
Tiltakshaver: Statsbygg
Areal 740 m²

Munch
Adresse: Edvard Munchs Plass 1
Bruk: Museum
Arkitekt: estudioHerreros
Landskapsarkitekt: SLA
Andre aktører: ÅF Advansia AS (Gjennomføring/prosjektledelse), LPO arkitekter (Norsk samarbeidspartner)
Tiltakshaver: Oslobygg KF
Areal: 26 300 m²

Pressens hus
Adresse: Skippergata 22-26
Bruk: Kontor- og publikumslokaler
Arkitekt: Atelier Oslo og KIMA arkitektur
Andre aktører: HENT entreprenør (entreprenør), IARK (interiørarkitekt)
Tiltakshaver: Aspelin Ramm
Areal: 4600 m²

Ruseløkka skole
Adresse: Løkkeveien 15, 0253 Oslo
Bruk: Skole
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS / Henning Larsen
Tiltakshaver: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: 10 300 m²

Thorbjørn Egners plass
Adresse: Thorbjørn Egners plass
Bruk: Plass
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Andre aktører. Christine Aspelund (kunstner)
Tiltakshaver: Bymiljøetaten
Areal 1500 m²

Via Oslo
Adresse: Ruseløkkveien 26
Bruk: Kontor og forretning
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects
Landskapsarkitekt: SLA
Tiltakshaver: Veidekke / Aspelin Ramm
Areal: 58,500 m²

Les mer om prisen og de nominerte her

Prisen blir delt ut av ordføreren i rådhuset 13. oktober.

– Kan du si noe om hvilke kriterier dere har vurdert spesielt i år?

– Noe vi har snakket mye om i vurderingen i år, er det første kriteriet for prisen: at det skal være «nyskapende og fremragende» prosjekter. Av de 38 påmeldte er det plukket ut 11 nominerte som vi mener kan bidra til å bringe faget fremover.

Hva syns du om kvaliteten på de påmeldte og nominerte i år i forhold til tidligere år?

– Som vanlig har noen vært vanskelige å velge bort. Vi prøvde beinhardt å redusere 38 påmeldte til 10 nominerte. Det ble 11, og kunne vært flere. Noen er skarpe, forskende og utfordrende, mens andre forfiner en allerede eksisterende typologi og innpasser seg etablerte strukturer.

Utstilling
Utstillingen av de nominerte til arkitekturprisen står på Anne Kath. Vestlys plass utenfor Deichman Bjørvika.
Foto: Harald Skeie

En egen jubileumspris

Det er 20 år siden den arkitekturprisen ble delt ut for første gang.

– Prisen har gjennom de siste 20 årene vært gjennom flere faser. De første ti årene hadde man en årlig tematikk- næringsbygg ett år, bolig eller skole det neste. Dette ville nok passet betydelig bedre på en større by. Det bygges liksom ikke så mange gode barnehager på ett år innenfor Oslos grenser. Siste ti år har det ikke vært sånne kategorier, og det gir høyere kvalitet på finalistene, og er nok en bedre ordning for Oslo, sier Lie.

– Det er noen prosjekter som er mer byopplevelse enn tradisjonell arkitektur. Vi er derfor ekstra glade for at disse blir hedret med en egen jubileumspris, en bylivspris.

Det er oslofolk som har foreslått kandidater til prisen som deles ut samtidig med arkitekturprisen - 13. oktober i rådhuset.

Du kan stemme på din favoritt her

Vinnere 2017-2021

39 påmeldte til Oslo bys arkitekturpris 2022

Til Oslo bys arkitekturpris 2022 har det kommet inn forslag på totalt 39 prosjekter. Prosjektene har en god spredning både i type, geografi og størrelse.

Tanja Lie

Rådet som vil forbedre byen

De er en lavmælt gjeng, sjelden er de synlige i offentligheten. Men Rådet for byarkitektur setter spor etter seg.

Deichman Bjorvika

Oslos nye storstue vant arkitekturprisen 2021

Arkitektene kaller biblioteket en gave til byen. Nå har Lundhagem Arkitekter og Atelier Oslo mottatt Oslo bys arkitekturpris for Deichman Bjørvika.Publisert: 09. September 2022

Les også disse sakene