Byplan

Slik blir nye Mortensrud

Møteplasser og sambruk på tvers av generasjoner står i sentrum når Mortensrud nå skal bygges ut. Nå ligger de nye planene ute på høring – og du kan si din mening.

Det er knyttet store forventninger til det nye biblioteket, fritidsklubben, sykehjemmet og frivillighetshuset – som alle skal bygges sentralt og med tilknytning til hverandre, tett på Thorleif Kleves torg

Forslaget til reguleringsplan for utbyggingen på Mortensrud er lagt ut til høring. Siste frist for å mene noe om forslaget er 7. februar 2022.

Mortensrud idrettsplasser
Sambruk er vesentlig i Mortensrudprosjektet.
Illustrasjon: Grindaker Landskapsarkitekter og alt.arkitektur.

Inkluderer lokalbefolkningen i planene

Det ligger i bestillingen at rom skal bygges på en slik måte at de kan brukes av flest mulig gjennom døgnet. På den måten kan man bygge mer effektivt og utnytte hver kvadratmeter bedre. Et eksempel er lokalbiblioteket og fritidsklubben.

Marianne Aas
Marianne Aas er, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Oslo kommune

– Oslobygg har lagt biblioteket ved fritidsklubben, frivillighetshuset og sykehjemmet, og har tilrettelagt for sambruk av arealer der det er mulig. Slik kan for eksempel lokalene brukes til seniortrim på formiddagen og dans for fritidsklubben etter skoletid, sier Marianne Aas, enhetsleder for sosial infrastruktur i Plan- og bygningsetaten.

Underveis i planleggingen har Oslobygg og kommunen hatt mange runder med lokalbefolkningen. Barn og unge har vært en viktig del medvirkningsprosessen, og nye møteplasser har stått høyt på agendaen. Det har vært medvirkning først i planprogrammet, og nå i detaljreguleringen.

– Medvirkningsarbeidet har påvirket hvordan den fysiske utformingen av Oslobyggs planforslag har blitt, forteller Aas.

Mortensrud skole og flerbrukshall
Skolen og flerbrukshallen er første punkt på planen.
Illustrasjon: Grindaker Landskapsarkitekter og alt.arkitektur.

Sentrale gangstrøk

Det er de nordligste feltene som skal bygges ut først. Skolen og flerbrukshallen er første punkt på planen. Her blir det også dedikert arealer til kampsport, klubbhus, kulturskole og kultursal. Utendørs kommer en midlertidig landhockeybane, samme sted som der den faktiske landhockeybanen skal ligge på sikt. I tillegg kommer ballbinge, skateanlegg og bordtennis i samme sone. Et sentralt gangstrøk på tvers binder sammen de ulike byrommene og funksjonene.

– Det er en stor gangvei hvor det skal komme mange nye funksjoner på sidene, som skateanlegg, buldreplass, parkourpark og lekeplasser, forteller Aas.

Inntil gangstrøket ligger det også en bypark og en skogpark. Tanken er at her skal flere generasjoner kunne være i nærheten av hverandre, uten å måtte sitte klumpet sammen.

  • De siste årene har Mortensrud fått mange nye boliger.
  • Selv om uteområdene brukes mye av lokalbefolkningen, er det ikke godt tilrettelagt for variert bruk.
  • Planforslaget inneholder blant annet ny kulturskole, skole med flerbrukshall for 840 elever, bibliotek, frivillighetssentral, fritidsklubb, sykehjem og omsorgsboliger.
  • Oslobygg KF (eies av Oslo kommune) er forslagsstiller
  • I forslaget ligger blant annet også fotballbaner, landhockeybane og cricketbane – og flere nye offentlige møteplasser.

Skogen skal fylles med aktivitetsmuligheter, ryddes og tynnes, slik at man lett kan få oversikt og at den oppleves som trygg å ferdes i. Her blir det bålplass så man kan lage mat og steder hvor man kan gjøre uorganisert idrett, som for eksempel dans eller yoga.

Mortensrud
Planene for Mortensrud kommer hele lokalbefolkningen til gode.
Foto: Foto: Grindaker Landskapsarkitekter og alt.arkitektur.

Bevarer Mortensruds identitet

To av de mest kjente byggene på Mortensrud er Mortensrud Kirke og Lofsrud Skole. Disse byggene har Plan- og bygningsetaten definert som er identitetsbærende for lokalbefolkningen. De nye byggene bør derfor bli like flotte og gjenkjennelige.


Vi synes det er flott å etablere omsorgsboliger og sykehjem i sentrale områder. Det er fordi vi tror unge som eldre kan lære av hverandre når de møtes.

Marianne Aas, Plan- og bygningsetaten

På skolens uteareal vil det komme gangstier, skogbunn og vann som deler av skoleparken. Det vil bidra til et godt grunnlag for læring og skal være for både skolen og alle som vil bruke området utenom skoletid.

– Kommunen har aldri planlagt for så mange aktiviteter sammen på et område. Det er veldig spennende! Det sentrale gangstrøket og alle aktivitetene og byrommene i tilknytning til dette vil gi så mange nye steder å møtes for å henge eller gjøre ting sammen, sier Marianne Aas.

Henning Morten Lien
Prosjektleder i Sykehjemsetaten, Henning Morten Lien er veldig positiv til at planene på Mortensrud legger opp til et godt nærmiljø for alle aldersgrupper.
Foto: Oslo Kommune

Sambruk på tvers av generasjoner

– Vi synes det er flott å etablere omsorgsboliger og sykehjem i sentrale områder. Det er fordi vi tror unge som eldre kan lære av hverandre når de møtes. Sykehjem og omsorgsboliger har sånn sett en viktig funksjon i byen, sier Aas i Plan- og bygningsetaten.

Hun peker på den sentrale plasseringen som skal gjøre det enklere å komme på besøk til sykehjemmets beboere, og at generasjonsmøter er sunt og viktig for nærmiljøet.

– En aldersvennlig by handler om å tilrettelegge også slik at de eldre innbyggerne enkelt kan komme seg til biblioteket, butikken eller på kafé. Vi har også sett på hvordan for eksempel sykehjemmets flotte hage kan gjøre at flere kommer på besøk, og at det blir mer liv rundt sykehjemmet.

Helge Morten Lien er prosjektleder i Sykehjemsetaten. Han ser mange fordeler med å tilrettelegge for at ulike generasjoner skal møtes i uformelle situasjoner.

– Sykehjemmet skal ligge tett på knutepunkt for offentlig transport, som buss og T-bane. På den måten blir det enkelt for pårørende å komme til, samtidig som man kan skape flere naturlige møteplasser generasjonene imellom.

Sykehjemmet og omsorgsboligenes nære avstand til fritidsklubben og biblioteket er en ny måte å drive byplanlegging på, forklarer han.

– Vi har hentet inspirasjon fra blant annet Aarhus i Danmark. Ved å tenke sambruk er det også økonomisk sett bedre utnyttelse, og vi får råd til flere funksjoner på samme sted.

Elever på Mortensrud skole

Barnetråkk: Byplanlegging med de minste

– Vi vil ha kunstgressbane. Grus er farlig for jeg får skrubbsår! Ungene i klasse 5A på Mortensrud skole er klare i sine krav når kommunen spør hva de ønsker av lokal byutvikling.

Mortensrud T-banestasjon

Mortensrud i støpeskjeen: Flere innspill ønskes!

Flere møteplasser, idrettsanlegg og parker står sentralt i planen for «nye» Mortensrud. Nå inviteres alle beboere og interesserte til åpent møte.

Hauketo stasjon

Hva nå, Hauketo?

Hvordan skal Hauketo se ut i fremtiden? Tog, buss og biltrafikk er viktige elementer når planene skal utformes.Publisert: 27. Januar 2022

Les også disse sakene