ByplanOslo

Slipp hundene løs

I en inngjerdet hundeluftegård på Hallagerjordet mellom Ljan og Holmlia møtes daglig et 50-60-talls hunder med sine eiere til båndløs utløp for energi og sosial kontakt. Nå skal Oslo få flere inngjerdete friområder hvor hunder kan løpe fritt.

Det synes John Bongard er strålende. 72-åringen er matfar til Zita (7 år), en jakthund av rasen finsk støver, og leder for brukergruppen for Hallager hundeluftegård, et prøveprosjekt som startet i 2017.

– Det er veldig mange hunder i Oslo, og de trenger et sted å få utløp for sin energi og løpe fritt, uavhengig av båndtvang og uten å være til sjenanse for andre. Byen trenger mange flere slike, sier han. Brukergruppen ble etablert for å få til et bedre koordinert samarbeid med Bymiljøetaten om prøveprosjektet på Hallagerjordet, og Bongard er veldig fornøyd og roser etaten for å være svært lydhør.

Bongard Hallager
Oslo trenger flere inngjerdete hundeluftegårder, mener John Bongard, leder for brukergruppen for Hallager hundeluftegård og matfar til Zita.
Foto: Ellen Stokland

Hunder til sjenanse

Det er ti offisielle friområder for hund i Oslo, og disse er hjemlet i en egen kommunal forskrift, men det er bare Hallagerjordet i bydel Søndre Nordstrand som er inngjerdet. De andre friområdene er naturlig avskjermet av terrenget, men det forhindrer ikke at hunder stikker av eller er til sjenanse for andre.

– Spilles det fotball eller grilles pølser i nærheten, er det fort gjort at hundene vil være med på moroa, og det fungerer jo dårlig. Noen er redde for hund eller er allergiske, i tillegg er det større fare for at hundene blir utsatt for ulykker når det ikke er inngjerding, påpeker Bongard.

Kom med innspill til behovsplanen for idrett og friluftsliv innen 19. april.

Bymiljøetaten er godt kjent med problemet, og planlegger for økt sikkerhet både for hunder og mennesker når det nå skal etableres flere inngjerdete hundeluftegårder. Prosjektet er avklart med byrådsavdeling for miljø og samferdsel, men temaet behandles også i «Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030» som har høringsfrist 19. april 2020.

Noen vil inn andre vil ut
Det er vanskelig å komme seg inn og ut av porten til Hallager hundeluftegård og farlige situasjoner kan oppstå om hunder smetter ut, derfor ønsker hundeeierne seg en sluse.
Foto: Karin Hanssen

Mer inngjerding

– Intensjonen er ti nye områder i løpet av de ti neste årene, da blir det en dobling av antall kommunale friområder for hund. Disse kommer i tillegg til en del mer eller mindre offisielle hundeparker som er etablert av bydelene, forteller Jan Olav Nybo, seniorkonsulent i byromsdivisjonen i Bymiljøetaten. Hundeeiere i Oslo etterlyser særlig hundeluftgårder i sentrumsnære områder.

– Tidligere har vi ikke hatt noen politikk for inngjerding av lufteområder på grunn av allemannsretten, men dette er nå i endring. Hallagerjordet har vist seg svært vellykket, og det er blitt veldig populært. Folk kommer langveisfra for å slippe hunden løs der, sier Nybo. Han var nylig på befaring på et område i Gamle Oslo hvor det kan være aktuelt å opprette en hundeluftepark til erstatning for den som har forsvunnet fra Åkebergveien. Der traff de imidlertid naboer som var skeptisk til planene.


Intensjonen er ti nye områder i løpet av de ti neste årene. Da blir det en dobling av antall kommunale friområder for hund.

Jan Olav Nybo, Bymiljøetaten

– Det er mange hensyn som må tas. En masse hundeglam tett på boligområder er en av flere utfordringer ved at vi har et stort antall hunder i Oslo. Samtidig opplever vi klager på hundeeiere som ikke respekterer båndtvang, og løse hunder som er til sjenanse for andre. Med flere inngjerdete områder tror vi det problemet kan bli mindre, sier Jan Olav Nybo.

Jan Olav Nybo
Jan Olav Nybo fra Bymiljøetaten jobber med at Oslo kommune skal doble antall friområder for hund fra ti til 20. Særlig sentrumsnære bydeler trenger flere inngjerdete områder for sine firbente venner.
Foto: Elin Barosen

Hundelufting som jobb

I Holmenkollen i bydel Vestre Aker bor en som er mer enn middels begeistret for hundelufting. 34 år gamle Carina Svardal er bryllupsfotograf, men har også gjort hundelufting til et levebrød. Tre dager i uken tar hun med seg mellom fire og åtte hunder i slengen ut i skogen. Det har hun holdt på med i fem år og synes det er verdens beste jobb. Hun får trim, lufte egen hund og jobb i en og samme pakke. Etterspørselen har ikke avtatt som følge av koronapandemien, men Svardal unngår å lufte hunder som har syke eiere. For sikkerhets skyld.

– Båndtvangen startet 1. april og varer hele sommeren frem til 20. august, og da er det veldig vanskelig å få sluppet løs hunder med veldig mye energi og som trenger mosjon. Jeg pleier å gå tur med hundene i Marka, så et inngjerdet område hvor de kan løpe uten bånd hadde vært et veldig fint alternativ. Det ville jeg brukt, men det er ingen hundeluftegårder i nærheten. Her i Vestre Aker er det mange fine grøntområder hvor mange allerede lufter hundene sine og som kunne egnet seg. Vi trenger ikke så mange fasiliteter, et par benker å sitte på og litt god størrelse på området så hundene kunne få litt fres. Det ville gjort livet enklere for veldig mange hundeeiere, tror Carina Svardal, som selv er matmor for en ni år gammel blandingshund.

Carina Svardal
Carina Svardal fra Holmenkollen har hundelufting som deltidsjobb og pleier å ta hundene med i Marka. Men under båndtvangsperioden hadde en inngjerdet hundeluftegård vært et veldig fint alternativ.
Foto: Carina Svardal

Dobbel port

Etter noen utfordringer i starten fungerer nå Hallagerjordet hundeluftegård veldig godt, og erfaringer derfra brukes når nye steder nå skal etableres. Problemer som vått og gjørmete dekke er eksempelvis blitt løst med å legge ut grov flis, og sperrebord er satt opp for å unngå at hundene graver seg ut. Men fortsatt kan det bli bedre. Større plass er alltid et ønske, og særlig etterlyser John Bongard og brukerne en dobbel port ved inngangspartiet, for å hindre at hunder stikker av.

– I dag er det veldig vanskelig å komme seg inn og ut av porten, fordi så mange hunder kommer stormende til og vil hilse på nykommeren, eller ser sitt snitt til å slippe ut. Det kan være farlig. Nylig klarte tre hunder å smette ut da porten ble åpnet og løp ut i veien. En forsvant, mens to ble påkjørt. Den ene så alvorlig at den døde. En sluse vil forebygge slike ulykker, sier Bongard.

For øvrig mener han hundeluftgårdene ikke trenger så mye utstyr. Kanskje et par benker og bord hvor eierne kan sitte og kose seg med en kopp kaffe og småprat mens hundene leker - og nok søppelkasser. Noen ønsker å bruke hundejordet til dressur, men det synes ikke Bongard er noen god idé.

– Det er vanskelig å ha dressur og store løpearealer samme sted. Dressur krever konsentrasjon og ro, mens Hallagerjordet er mer et område for sosialisering og hvor hunder lærer å omgås hverandre. Det er viktig med god plass. Her er det mye uro, og små og store hunder løper rundt og leker. Vi kan se at de liker å være så mange sammen, forteller John Bongard. Han har ikke merket så stor forskjell på aktiviteten etter at koronakrisen startet. Veterinærinstituttet opplyser at viruset trolig ikke smitter via hunder, og anbefaler uansett håndvask etter at man har vært i kontakt med hund.

Hanne Haugen Baileys
Hanne Haugen lufter borderterrieren Baileys i en stengt barnehage i nabolaget eller på gressplenen utenfor blokka på Ensjø i Gamle Oslo.
Foto: Ellen Stokland

Hund i blokk

På en gressplen utenfor en boligblokk på Ensjø i bydel Gamle Oslo leker Hanne Haugen (43) med borderterrieren Baileys (6). Haugen har hatt hund mesteparten av livet, og er til daglig assisterende butikksjef i dyrebutikk. Der har salget av mindre kjæledyr som rotte, hamster og fugler tatt seg opp etter at folk har fått beskjed om å holde seg hjemme. Et kjæledyr er god medisin mot ensomhet.

– Borderterrier er en morsom rase, mye personlighet i en liten kropp. Den trenger heller ikke så lange turer for ikke å bli støyete hjemme, derfor er den velegnet for oss som bor i blokk, sier Haugen. Det bor flere hunder i borettslaget, og ikke alle trives like godt alene hjemme på dagtid. Mens Haugen er på jobb, sørger hennes stefar for å ta med Baileys på lufteturer i Østmarka. Det hjelper.

Det finnes ti områder hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av båndtvang i Oslo.

Kart over alle friområdene for hund i Oslo

Forslag til nye friområder for hund

Det er valgt ut 23 områder, blant en rekke forslag etaten har mottatt, fordelt på 13 av kommunens 15 bydeler.

 • Bydel Alna: Nedlagt barnepark sør for Ulven trafo
 • Bydel Bjerke: Areal øst for Sisiktoppen barnehage
 • Bydel Bjerke: Friområde vest for Veitvet skole
 • Bydel Frogner: Søndre del av Framneshaven/Tinker’n park
 • Bydel Frogner: Nedlagt barnepark i Strømsborgveien 46 ved Huk
 • Bydel Gamle Oslo: Friområde sør for krysset St. Halvards gate/Schweigaards gate. Erstatter tidligere hundeområde ved Politihuset
 • Bydel Grünerløkka: Del av Hallénparken ved Johan Sverdrups plass
 • Bydel Nordre Aker: Friområde ved hjørnet Myrerskogveien-Arilds vei
 • Bydel Nordre Aker: Delvis inngjerdet turvei/skiløype sør for Nils Bays vei 78
 • Bydel Nordre Aker: Friluftsområde mellom Tonsen Tennisklubb og Traverveien 42-44
 • Bydel Nordstrand: Friområde nord for Lambertseter skole
 • Bydel Søndre Nordstrand: Langhagan, spesialregulert område øst for Tårnåsen senter
 • Bydel Sagene: Friområde i øvre og østre del av Torshovdalen
 • Bydel St. Hanshaugen: Friområde i nordøstre del St. Hanshaugen park
 • Bydel Stovner: Friområde mellom Jorines vei og Østre Akers vei
 • Bydel Stovner: Nedlagt barnepark ved Høybråtenveien 69
 • Bydel Stovner: Nedlagt barnehage i Jorines vei 10
 • Bydel Stovner: Friområde vest for Rommen skole
 • Bydel Vestre Aker: Gravlund/friområde nordvest for Voksen kirke
 • Bydel Vestre Aker: Friområde i Mærradalen ved Hovseter skole
 • Bydel Vestre Aker: Nedlagt barnepark nord for Blåbærskogen barnehage
 • Bydel Østensjø: Nedlagt barnepark i Plogveien 99, Manglerud
 • Bydel Østensjø: Haraløkka. Stort friområde, noe kan brukes til hund

Les mer i "Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030"

– Hunder trenger å få løpe fra seg. Jeg har jobbet i dyrebutikker i flere bydeler i Oslo, og over alt er det mange som spør om hvor de kan slippe løs hundene sine. Så det er helt klart stort behov for inngjerdete hundeluftegårder. Selv lufter jeg Baileys i en barnehage i nabolaget som jeg har fått lov til å bruke etter stengetid, mot at jeg selvsagt rydder og gjør rent etter meg. Men jeg savner flere søppelkasser til hundeposene, sier Hanne Haugen.

Baileys
Borderterrieren Baileys på seks liker å løpe, leke og rase fra seg. En inngjerdet hundeluftegård i nabolaget hadde derfor vært fint.
Foto: Ellen Stokland

23 forslag på høring

Bymiljøetaten kan imidlertid ikke love at alle de nye hundeluftegårdene vil få så store arealer som hundeeierne drømmer om. Det er rett og slett vanskelig å få til i indre by.

– Vi tenker å gjøre dette så enkelt som mulig, og det betyr for eksempel gjenbruk av nedlagte barneparker som jo allerede er inngjerdet. Andre steder vil vi måtte sette opp nye gjerder. Vi vil også sette ut tilstrekkelig med stativer med hundeposer og søppelkasser, samt benker og bord hvor folk kan sitte. Men ellers blir det nok minimalt med apparater og utstyr, og folk må selv passe på at det blir et godt miljø hvor både store og små hunder kan utfolde seg trygt, sier Jan Olav Nybo i Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten jobber nå ut fra en liste over 23 forslag til lokalisering av hundeluftegårder som er gjengitt i høringsutkastet. Planen er å velge ti ulike lokaliteter spredt over hele byen, og altså særlig i bydeler hvor det mangler friområder fra før. Bymiljøetaten oppfordrer publikum til å komme med sine innspill til «Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030» innen høringsfristen 19. april 2020.

Les «Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030». Høringsfrist 19. april 2020.

Svartdalsparken

Parkbyen Oslo: – Velkommen til min demokratiske hage

Oslo har hundrevis av parker, og alle skal ha en park innen gangavstand. Det vet oslofolk å sette pris på, og bruker parkene som sin egen hage – ikke minst nå i sommermånedene.

Rommen hundelufting

Rommen skal få nytt liv

I dag et industriområde, i morgen kanskje et byområde med 5000 boliger. Planene for Rommen er omfattende og spenstige.

Avfallsdeponiet på Grønmo ligger nå langt under bakken, overflaten er dekket av grøntarealer og er foreslått tilrettelagt for friområder, idrettsaktiviteter og kretsløpslæring

Grønn fremtid på Grønmo

Endelig skal Grønmo bli tilgjengelig for publikum. Reguleringsplanen for Grønmo vil gi byen et nytt og spennende sted for rekreasjon, miljølæring og idrettsaktiviteter.Publisert: 06. April 2020

Les også disse sakene