Byplan

Stor forandring i nye Storgata

Trafikkert, rotete og nedslitt: Storgata har lenge vært forsømt. Nå har den blitt rustet opp, og Oslo sentrum har fått et hyggeligere og lysere byrom.

– Storgata var totalt nedslitt. Vi har oppgradert alt, sier Jan Vidar Husby, prosjektleder i Bymiljøetaten.

Gaten har vært stengt ned siden september 2019, og all trafikk har blitt omdirigert. Nå ser Husby frem til at nye Storgata blir ferdigstilt i høst.


Oslo har fått et oppgradert, lysere og hyggeligere rom midt i bybildet

Jan Vidar Husby, prosjektleder i Bymiljøetaten

Storgata er en av Oslos eldste gater. Selv om den opprinnelig lå utenfor byvollen, har den alltid vært et livlig handelsområde. Tidligere var gaten hovedinnfartsåre for trafikk fra Vaterlands bru og inn til forstedene, som den gang lå mellom Storgata og Biskop Gunnerus’ gate.

På 1700-tallet ble Storgata frem til Brugata og videre til Akerselva regnet som én gate, kalt Vaterlands Storgade. Allikevel er den i dag først og fremst kjent som et av de første og viktigste gjennomfartslinjene for trikken og det eneste punktet hvor linjene fra øst og vest krysser.

Jan Vidar Husby
Jan Vidar Husby er prosjektleder i Bymiljøetaten.
Foto: Oslo Kommune

Prioriterer fotgjengere og kollektiv-reisende

– Opprustningen av Storgata prioriterer fotgjengere og brukere av offentlig transport, og er bygget med tanke på bærekraftig vedlikehold, forteller Husby.

Besøkende i Storgata det siste tiåret har nok tenkt at storhetstiden lenge har vært forbi. Det en gang myldrende folkelivet har blitt erstattet med et virvar av fotgjengere på smale fortau, busser og trikker som står i kø.

Storgata var fullstendig nedslitt og måtte rustes opp. Den nye gaten har fått:

  • Nye og bredere fortau
  • To nye holdeplasser
  • Nytt gatedekke i betong med nye trikkespor
  • Nytt overvannsanlegg for håndtering av økte nedbørsmengder
  • Deler av gata har fått nytt vann- og avløpsnett
  • 200 meter ny teknisk tunnel under Storgata

Opprustingen av trikkesporene har gitt nytt trikkefundament, skinner, signalanlegg og elkraft.

Dårlig vei og liten plass har gjort det utfordrende å stoppe for buss og trikk, og med det desto vanskeligere for både fotgjengere, syklister og øvrig trafikk å ta seg frem. Dette har igjen gitt utfordringer for lokalt næringsliv.

– Nå har vi strammet opp slik at det blir mer oversiktlig i trafikken, sier Husby.

Storgata har fått tretti nye trær og bredere fortau til glede for alle som står, sitter og går i den travle sentrumspassasjen.
Storgata har fått tretti nye trær og bredere fortau til glede for alle som står, sitter og går i den travle sentrumspassasjen.
Foto: Kine Toth

Ny infrastruktur over og under bakken

– Vi har oppgradert all infrastruktur. Nå er Storgata rustet for å vare lenge, forteller Husby.

Massen under gata er skiftet ut for å sikre et stabilt underlag. Det er brukt betongdekke i gaten, og overflaten er slipt for et finere estetisk uttrykk som er mer holdbart enn asfalt. Det er også benyttet granittdekke av høy kvalitet på fortauene.

Sporveien har fått helt nytt anlegg med nye bærende betongplater som fundament for trikkeskinner. Alt teknisk utstyr er byttet ut, og nytt kontaktledningsanlegg er opphengt med veggfester på gårdene.

Det meste av infrastrukturen i bakken er lagt inn i en gangbar betongtunnel som ligger under trikkefundamentet. Her er det lagt inn fiber- og strømkabler samt vann- og avløpsrør.


Tidligere måtte trikken stå og vente, nå kan folk kjøre mer trikk, enda raskere enn før.

Halvor Jutulstad, plansjef i Ruter

– Dette gjør det enkelt å vedlikeholde og bytte ut kabler og rør i tiden fremover. Ikke minst reduserer en slik kulvert behovet for oppgraving av gaten ved ledningsbrudd, sier Husby.

Håndtering av vann har vært en viktig del av prosjektet. I Storgata er det etablert nye regnbed og bygget store magasiner under bakken som øker kapasiteten for håndtering av vann i gaten. I tillegg er det lagt til rette for å bruke Brugata som flomveg i fremtiden.

Også gårdene i området har fått et løft. Det er utført arbeider for gårdeiere som utbedring og vanntetting av yttervegger under fortau, nye vann- og avløpsledninger samt vannledninger for sprinkleranlegg der dette har vært et behov.

– De fleste av gårdeierne har bestilt gatevarme i fortauet utenfor sine gårder. Dette sikrer isfrie fortau til glede for de gående, forklarer Husby.

Sporveien har bestilt nye trikker som snart er vil kjøre på nye skinner laget for å tåle mye.
Sporveien har bestilt nye trikker som snart er vil kjøre på nye skinner laget for å tåle mye.
Foto: Kine Toth

Trikken skal fram

De gamle trikkesporene i Storgata var nedslitt, og Sporveien måtte ofte drive vedlikeholdsarbeid. For at sporet skulle holde, måtte trikken senke farten når den kjørte inn i området. De nye skinnene er tilpasset tyngre og hyppigere trafikk.

Og det er ikke bare underlaget som er nytt for reisende i Storgata.

  • Midlertidig spor gjennom Stenersgata og Christian Kroghs gate vil bli erstattet av gate med sykkelfelt. Arbeidet er i gang og vil pågå ut året. Hausmannsgate er tilbakestilt slik som den så ut for prosjektet startet.
  • Ferdigstille området øst for Hausmansgate. Her gjenstår en del asfaltering, ferdigplen og etablering av trapper og benker.
  • Sykkelkryss i Skippergata og Pløens gate.
  • Sykkelveien legges til Christian Kroghs gate, Torggata og Steners gate. Det vil føre til mindre konflikter mellom bilister, buss, trikk syklister og gående.
Halvor Jutulstad
Halvor Jutulstad er plansjef i Ruter.
Foto: Ruter

To nye holdeplasser erstatter tidligere Hausmanns gate og Brugata holdeplass. Nå skal buss og trikk kjøre i samme felt, og det kommer en ny holdeplass i Nygata samt en ny i Storgata. Flere trikker og busser i byen har gjort at det er et behov for lengre holdeplasser, og i Storgata er plattformene hele 75 meter lange i begge retninger.

– Dette har være viktig for oss, for nå kommer flere trikker til byen. Det betyr også flere trikker i Storgata. Det skal være mulig å stoppe to trikker som går samme vei, og det har vi løst ved å gjøre holdeplassene ekstra lange, sier plansjef i Ruter, Halvor Jutulstad.

På sikt kommer det ny T-banestasjon ved Nybrua. Den blir et viktig knutepunkt mellom trikk, buss og bane. Ruter ønsker et stopp så nærme Akerselva som mulig, og planleggingen er allerede i gang.

– Flere nye trikker og utvidelser på T-banenettet kommer. Fremtidsplaner er et viktig moment for hvordan det bør se ut i dag. Kapasiteten på holdeplassen vil være avgjørende. I Ruter må vi tenke langsiktig, forteller Jutulstad.

Brede Fagerheim Gilhuus og Almudena Diaz Camacho

Nå skal Oslo få ny gatenormal

Med den nye gatenormalen som nå er på høring, prioriterer Oslo byliv, universell utforming og klima. Men hva i all verden er en «gatenormal»?

Bispegata

Bjørvikas nye «stripe» er snart klar

Bispegata forener sentrum og Gamlebyen. Snart er den nye kollektivstrekningen ferdigstilt.

Fest I Dronningens Gate

Dronningens gate – fra hverdagsgate til opplevelsesgate

Brede fortau og færre biler skal gjøre Dronningens gate til gaten for dem som ønsker å oppleve livet i Kvadraturen til fots.Publisert: 20. August 2021

Les også disse sakene