Byplan

Furuset bygges med Minecraft-klosser

Kloss for kloss får barna i Bydel Alna bli med å bestemme hvordan nye Trygve Lies plass skal se ut. De ønsker seg sklie fra taket, regnbuefarger som pynt og trampoline på torget

På Furuset yrer det av liv. Like ved Trygve Lies plass finner du parkeringsplass, T-banestasjon og røde bybusser, men også samlingspunkter som kjøpesenter, bibliotek, ishockeyhall, moské, barnehage og skole. Likevel er det få mennesker som faktisk stopper opp for å ta inn dette lille sentrumet rett ved E6 øst i Oslo.

– Furuset er en slags port inn til Oslo – Osloportalen, om du vil kalle det det. Derfor må vi gjøre stedet til noe mer enn en terminal med parkering, busser og T-bane. Det skal være et attraktivt sted å være for folk som bor og oppholder seg her, sier Sarah Jahangiry som er programleder for Groruddalssatsingen.

Sarah Jahangiry
Sarah Jahangiry har, sammen med samfunnsplanlegger Farah Hamayun og prosjektleder Bishar Ali, arrangert en workshop som lar barn og unge delta i prosessen om hvordan Trygve Lies plass skal bli.
Foto: Oslo kommune

Minecraft og fantasi blir virkelighet

I to dager satt barn og ungdom foran dataskjermer for å bygge Trygve Lies plass. Minecraft er som 3D-lego og gir barna mulighet til å utfolde seg kreativt for å vise hva de ønsker på et levende torg i sentrum av der de bor.

Både sklie fra taket på bydelshuset, trampoliner, fontener, scene og food-trucks ble foreslått og senere presentert på et valideringsmøte der barna fra workshopen var invitert sammen med andre involverte.

Til stede på møtet var blant annet deltakere fra Områdeløft Furuset, representanter fra Bydel Alna, styreledere fra borettslagene rundt, landskapsarkitektene bak planleggingen og UN-Habitat, som var med digitalt fra Nairobi i Kenya.

– Alle forslagene har blitt analysert av arkitekter for å tolke hvordan barnas ideer kan implementeres i virkeligheten. Dermed kunne vi presentere tegninger og bilder for folk på møtet, slik at de kunne få et bilde av den virkelige møteplassen det kommer til å bli, forteller samfunnsplanlegger Farah Hamayun.

Befaring Furuset
En befaring i nabolaget ble også gjennomført, som seg hør og bør i områdeutvikling.
Foto: Oslo kommune

Dataspill i byutvikling er innovativ medvirkning

Trygve Lie var FNs første generalsekretær fra 1946 til 1953. Derfor var det ekstra stas for bydelen at det var UN-Habitat som kom med forslaget om å bruke Minecraft for å finne ut hvordan plassen skal se ut i fremtiden.

– Vi ønsker å inkludere flere barn og unge i medvirkningsarbeid, fordi de er en gruppe som ofte er lite involvert i slike prosesser. UN-Habitat sitt forslag om å bruke dataspill i byutvikling er en innovativ løsning på å møte barna der de er, sier samfunnsplanlegger Farah.


Vi ønsker å inkludere flere barn og unge i medvirkningsarbeid, fordi de er en gruppe som ofte er lite involvert i slike prosesser.

Farah Hamayun, samfunnsplanlegger bydel Alna

Trygve Lies plass er regulert som torg, og det har vært mye diskutert hva som skal være på torget.

– Vi ville ta en proaktiv rolle og involvere folk på Furuset for å få en lokal forankring, sier Bishar.

Minecraft Furuset
Barna og ungdommene jobbet også sammen om en felles visjon for sitt nærområde.
Foto: Oslo kommune

En aktiv møteplass

Målet for Områdeløft Furuset i Bydel Alna er at Furuset skal bli et bedre lokalmiljø.

– Det er viktig at vi legger til rette for aktive møteplasser. Vi så tidlig i prosessen at Trygve Lies plass var dårlig vedlikeholdt og et sted de fleste går gjennom eller forbi. Det vil vi endre nå, sier Farah.

UN-Habitat – A better Urban Future er et FN-program som jobber for bedre urbanitet i fremtiden. Målet er blant annet å fremme sosial og miljøvennlig utvikling av bosteder og områder. UN-Habitat jobber i mer enn 90 land for å endre byer og bosetningssteder gjennom kunnskap, politiske råd, teknisk og digital bistand, og samarbeid.

Prosjektet om å få et oppgradert Trygve Lies plass er første gang Block-by-block-metoden har blitt brukt i helhet i Norge.

Block-by-block-metoden innebærer en prosess som består av 16 steg, som tar for seg alt fra kartlegging av området og finansiell planlegging, workshop og design i Minecraft, til valideringsmøte og evaluering.

Det er en godt brukt metode som har vellykkede resultater i andre land, men det er første gang denne metoden har blitt brukt i Norge

Forslaget i Minecraft og valideringsmøtet der ideene ble presentert ble grunnlaget for en dialog mellom alle aktørene i Furuset sentrum, både offentlige og private.

– Alle var enige om at skissene fra arkitektene som har analysert ideene var gode, så nå må vi jobbe videre for å få en god lokal forankring og en aktiv møteplass i praksis, sier Farah.

Diplom Furuset Minecraft
Barna og ungdommene som bidro i prosjektet fikk et velfortjent diplom for innsatsen. Prosjektleder Bishar Ali (til venstre) og samfunnsplanlegger Farah Hamayun (til høyre).
Foto: Oslo kommune

Områdeløft for et enda bedre nærmiljø

Områdeløft Furuset inngår i Groruddalssatsningen i Bydel Alna. Områdeløftet skal bidra til at fremtidens Furuset får gode løsninger for bærekraftig byutvikling, der lokalbefolkningen har deltatt i reelle medvirkningsprosesser.

Satsingsperioden på Furuset er en videreføring av samme satsing fra 2007 til 2016. Områdeløftet skal ta for seg ulike prosjekter for å bidra til å styrke nærmiljøet samt utvikle bedre oppvekstsvilkår, utdannings- og sysselsettingstjenester, og skal pågå frem til 2026.

Det blir også gjennomført områdeløft i bydelene Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Stovner, i tillegg til Bydel Alna.

Les mer om Områdeløft Furuset 2020-2026 her.

Bydelutvalgsleder Mari Morken (t.v) sammen med interiørarkitekt Sunniva Haugen Breidvik under åpningen av Furusetlokalet i begynnelsen av oktober. Foto: Andrine Davidsen

Involverer innbyggerne i fremtidens Furuset

Bydel Alna ønsker at lokalbefolkningen skal være med og påvirke hva som skjer på Furuset. Nylig åpnet et splitter nytt informasjonssenter på nærsenteret.

Ikea Furuset

Ikea vil vokse på Furuset - men hvordan?

To millioner besøkende hvert år: Ikea på Furuset er en magnet. Nå vil varehuset vokse videre. Men en utvidelse utfordrer Oslo kommunes ønsker om handelsstruktur og redusert biltrafikk.

Arne Baumann i Obos og Andreas Vaa Bermann i PBE

Flere stemmer – bedre by

Planprosesser skal ikke skje i lukkede rom. Beboere, naboer, berørte, folk med gode idéer, alle bør de involveres. Nå kommer en «dytt» for økt medvirkning.Publisert: 20. Desember 2022

Les også disse sakene