Byplan

Økern: Statusoppdatering og fremtidsutsikter

Stor-Økern blir hjertet av Hovinbyen og spiller en viktig rolle i fremtidens Oslo, men dårlige økonomiske tider gjør at nye byggeprosjekter lar vente på seg.

– Økern skal bygges som et bymessig tyngdepunkt for denne delen av byen, noe i retning Majorstuen, selv om det kommer til å se helt annerledes ut, forteller Jostein Øverby, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Han leder enheten med ansvaret for indre by og Hovinbyen.

Gjennom de siste femten til tjue årene har Oslo hatt en massiv befolkningsvekst, med nesten 150 000 flere innbyggere, og den bare vil fortsette i årene som kommer. Fordi Oslo ligger mellom fjorden og marka, er det nødvendig med en byutvikling som utnytter arealene bedre enn i mange tidligere næringsområder. Hovinbyen utpeker seg som et naturlig område, med Stor-Økern som selve kjernen av området.

Møte stor-Økern
Jostein Øverby fortalte om planene for Stor-Økern 16. november.
Foto: Oslo kommune

Planen er at området skal knytte sentrum og Groruddalen tettere sammen.

Planene for Økern torg har ført til politisk engasjement, ikke minst i lokalbefolkningen. Her planlegges det for 900 nye boliger, flerbrukshall, ungdomsskole og en park på 40 mål.

Her kan du se opptak av informasjonsmøtet om Stor-Økern.

Torsdag 16. november inviterte Plan- og bygningsetaten til informasjonsmøte om Stor-Økern på Kuben videregående skole. ­

– Vi opplever at folk har behov for informasjon og vil uttrykke hva som er viktig for dem i den byutviklingen som skjer i området. Derfor valgte vi å arrangere dette møtet nå, sier Øverby.

Økern torg
I dag er Økern torg en byggeplass. I 2027 er planen at både ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage skal være innflytningsklare – side om side med en stor park og nye boliger.
Foto: Audun Fegran Kopperud

Hva er egentlig Stor-Økern?

Stor-Økern er ingen offisiell bydel, men tar utgangspunkt i Økern sentrum som blir knutepunktet for området. Ulven, Løren, Hasle og vestre Haraldrud er også en del av Stor-Økern.

– Det er et nabolag i transformasjon. Noen områder er godt etablert, noen i full utvikling, noen er ferdige – og andre steder blir det mye aktivitet de neste årene, sier Anders Solheim, seksjonsleder for Hovinbyen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

I dag ser vi slutten av utbyggingen på Løren, mens Ulven står midt oppi det. Her blir det storstilt utbygging av både boliger og næring. Prestisjeprosjektet Construction City er det mest omtalte, der 4 500 arbeidsplasser i byggebransjen skal inn i 2025.


Økern skal bygges som et bymessig tyngdepunkt for denne delen av byen.

Jostein Øverby, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Det er landet flere utbyggingsavtaler på Økern, men det er fortsatt flere avtaler under forhandling.

På informasjonsmøtet fikk de som møtte opp høre om ambisjonene om å utvikle et urbant og viktig knutepunkt i Hovinbyen.

Fordi Ring 3 skjærer gjennom området, er det uaktuelt å rendyrke Stor-Økern som et boligområde slik som på Ensjø. Det er likevel store planer om grøntarealer – blant annet åpningen av Hovinbekken og den store parken på Økern torg, som kalles for Refstadparken.

Løren torg
Økern sentrum skal få en tydelig sentrumsfunksjon med butikker, restauranter og andre steder der folk møtes, som på Løren, men i større skala.
Foto: Audun Fegran Kopperud

Status for store byggeprosjekter i Stor-Økern

Økern torg

 • Ungdomsskole for 840 elever
  - Oslobygg har søkt om rammetillatelse
 • Flerbrukshall
 • Barnehage for 144 barn
 • Park på 40 mål
  - Bymiljøetaten jobber med forprosjekt
 • 900 nye boliger
  - Eiendoms- og byfornyelsesetaten forbereder og klargjør for salg

Status: Skole, barnehage og flerbrukshall er planlagt ferdig til skolestart 2027. Parken kan ferdigstilles sommeren 2027, forutsatt finansiering.

Løren aktivitetspark og flerbrukshall

 • Liten flerbrukshall, aktivitetssal utlånssentral og kafé/kiosk
 • Aktivitetspark med bl.a. ballbaner, styrkeapparater, lekeapparater, samt aktivitetsflate på taket

Status: Planlagt ferdigstillelse 2025.

Løren ishall

 • Gammel ishall skal rives og erstattes.

Status: Planlagt oppstart i 2026.

Refstad flerbrukshall

 • Ny flerbrukshall som erstatter eksisterende plasthall + ekstra garderober til utendørsidrett

Status: Planlagt ferdigstillelse i 2027.

Valle Hovin stadion

 • Rehabilitering av eksisterende kunstisbane for hurtigløp på skøyter, bandy og publikumsaktivitet.
 • Oppgradert parkareal rundt

Status: Planlagt ferdigstillelse i 2023/2024.

Nye Refstad skole

 • Ny skole reetableres på samme tomt

Status: Ferdigstilles til skolestart i 2024.

Ny grunnskole på Ulven

 • Skal møte behovet som kommer av økt utbygging i området.

Status: Framdrift ikke avklart.

Construction City
På Ulven kommer Construction City, byggebransjens nye storstue, med plass til 4 500 arbeidsplasser.
Foto: Construction City

Stor-Økern er avgjørende for å møte befolkningsveksten

Dvi nå står i fører til at mange store byggeprosjekter ikke starter opp. Slik er det også på Stor-Økern. Øverby og Solheim forventer ikke at det blir påbegynt særlig mange boligprosjekter i 2024, men tror at behovet snart vil bli så prekært at byggingen må starte.

– Det kan være utfordrende å planlegge offentlige tiltak når økonomien og behovene er usikre. Men mange planlegger å flytte inn til Oslo og Stor-Økern er helt avgjørende for at etter hvert bygges nok boliger i takt med prognosene for befolkningsutvikling, sier Solheim.

Økern sentrum

Slik kan nye Økern sentrum bli

Bor du på Økern, Haraldrud, Risløkka, Ulven, Hasle, Løren, Bjerke eller Refstad? Da vil vi vite hva du ønsker deg i nye Økern sentrum.

På den tidligere tomten til Gartnerhallens gamle distribusjonssenter for frukt og grønt på Økern, planlegges det store forandringer.

Hva skal skje på Økern torg?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil forvandle Økern torg fra nærings- og industriområde til store grøntarealer med boliger, idrettsparker, ungdomsskole og barnehage.

Planleggerne Ana Golub fra PBE (til høyre) og Jasmin Sajnovic fra BYM står sentralt i arbeidet med å åpne bekken også på Økern.

En bekk vender tilbake

Økern skal forvandles fra et forvirrende trafikkområde til en levende bydel. Midt i det hele skal Hovinbekken få vise seg fram – etter mange tiår i rør. Hvis planleggerne får det som de vil.Publisert: 30. November 2023

Les også disse sakene